Finnisch / Terttu Leney. — Berlin : Cornelsen, 2010. — 2 CDs (ca. 140 Min.); 12 cm.

Bibliothek Regalstandort Barcode Literaturabteilung Status
Universitätsbibliothek CD8856 000000277265 Freihand Verfügbar
Universitätsbibliothek CD8763 000000222950 Freihand Verfügbar
Universitätsbibliothek CD8764 000000222951 Freihand Verfügbar

https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Record/0-1406000221
(Datum: 27.11.2020)