Mechatronika ; Projekt UE Nr ... "MINOS" ..., UE-Projekt Nr. ... "MINOS**" ...

Verfasserangabe: Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
Körperschaft: Technische Universität Chemnitz, Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
Format: Mehrbändiges Werk
Sprache: Polnisch
veröffentlicht: Chemnitz: Techn. Univ., 20XX-
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Einzelbände

Band Jahr Titel
1 - 8, instrukcja [2011] Mechatronika Moduły 1 - 8, instrukcja (koncepcja) Moduły 1 - 8: podstawy - międzykulturowe zachowania, społecnze - zarządzanie ptojektami - technika płynowa - napędy i sterowania elektryczne - komponenty mechatroniczne - systemy i funkcje mechatroniczne - zdalna diagnostyka i obsługa : Projekt UE Nr 2005-146319 "MINOS", realizacja od 2005 do 2007 Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
1 - 4, podręcznik [2011] Mechatronika Moduły 1 - 4, podręcznik (koncepcja) Moduły 1 - 4: podstawy - międzykulturowe zachowania, społecnze - zarządzanie ptojektami - technika płynowa - napędy i sterowania elektryczne : Projekt UE Nr 2005-146319 "MINOS", realizacja od 2005 do 2007 Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
1 - 8, ćwiczenia [2011] Mechatronika Moduły 1 - 8, ćwiczenia (koncepcja) Moduły 1 - 8: podstawy - międzykulturowe zachowania, społecnze - zarządzanie ptojektami - technika płynowa - napędy i sterowania elektryczne - komponenty mechatroniczne - systemy i funkcje mechatroniczne - zdalna diagnostyka i obsługa : Projekt UE Nr 2005-146319 "MINOS", realizacja od 2005 do 2007 Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
5 - 8, podręcznik [2011] Mechatronika Moduły 5 - 8, podręcznik (koncepcja) Moduły 5 - 8: komponenty mechatroniczne - systemy i funkcje mechatroniczne - uruchamianie, bezpieczeństwo, wyszukiwanie błędów - zdalna diagnostyka i obsługa : Projekt UE Nr 2005-146319 "MINOS", realizacja od 2005 do 2007 Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
9 podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania [2011] Mechatronika Moduł 9, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania. (pomysł) Moduł 9: szybkie prototypowanie : UE-Projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/147110 "MINOS**", okres od 2008 do 2010 r. / Edward Chlebus ... Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
10, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania [2011] Mechatronika Moduł 10, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania. (pomysł) Moduł 10: robotyka : UE-Projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/147110 "MINOS**", okres od 2008 do 2010 r. / Petr Blecha ... Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
11, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania [2011] Mechatronika Moduł 11, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania. (pomysł) Moduł 11: migracje Europejskie : UE-Projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/147110 "MINOS**", okres od 2008 do 2010 r. / Andre Henschke Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
12, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania [2011] Mechatronika Moduł 12, podręczniki, ćwiczenia i rozwiązania. (pomysł) Moduł 12: interfejsy : UE-Projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/147110 "MINOS**", okres od 2008 do 2010 r. / Gabriele Neugebauer ; Matthias Römer Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse