Mechatronika, Moduły 1 - 8, ćwiczenia (koncepcja) Moduły 1 - 8: podstawy - międzykulturowe zachowania, społecnze - zarządzanie ptojektami - technika płynowa - napędy i sterowania elektryczne - komponenty mechatroniczne - systemy i funkcje mechatroniczne - zdalna diagnostyka i obsługa : Projekt UE Nr 2005-146319 "MINOS", realizacja od 2005 do 2007

Verfasserangabe: Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
Format: Buch
Sprache: Polnisch
veröffentlicht: Chemnitz: Techn. Univ., [2011]
Gesamtaufnahme:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung: Getr. Zählung; graph. Darst.