Further processing options
online resource

The LEGUE input catalogue for dark night observing in the LAMOST pilot survey

Bibliographic Details
Published in: De.arxiv.org (2012), Seite ?
Authors and Corporations: Yang, Fan (Other), Christlieb, Norbert (Other)
Title: The LEGUE input catalogue for dark night observing in the LAMOST pilot survey Fan Yang; Jeffrey L. Carlin; Chao Liu; Yueyang Zhang; Shuang Gao; Yan Xu; Licai Deng; Heidi Jo Newberg; Sebastien Lepine; Jinliang Hou; Xiaowei Liu; Norbert Christlieb; Haotong Zhang; Hsutai Lee; Kaike Pan; Zhanwen Han; Hongchi Wang
Media Type: E-Article
Language: English
published:
2012
Series: : De.arxiv.org, (2012), Seite ?
Source: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen

Internet

Full Text

Holdings details from