Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud ; vaslui şi din Hallstattul timpuriu de la Scânteia, jud. Iaşi

1. Verfasser:
Weitere Verfasser: 1957- [VerfasserIn]
Verfasserangabe: de Cornelia-Magda Lazarovici, Nikolaus Boroffka
Format: E-Artikel
Sprache: Rumänisch
veröffentlicht: Heidelberg: Universitätsbibliothek, 2010,
Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010
Gesamtaufnahme:
Schlagworte:
ISSN: 2501-5893
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online