O genetycznej i chronologicznej zależności portali augustiańskiego kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie i fary św. Elżbiety w Koszycach

1. Verfasser:
Verfasserangabe: Jakub Adamski
Format: unbewegtes Bild, E-Artikel
Sprache: Polnisch
veröffentlicht: Krakow: Polska Akademia Umiejętnoście, Komisja Historii Sztuki, 2018,
Online-Ausgabe. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2019
Gesamtaufnahme:
ISSN: 0071-6723
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online