Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā ; statistisko datu krājums = Health survey results of Latvian population

Verfasserangabe: Latvijas Republikas Centrālā Statistikas Pārvalde
Körperschaft: Latvija, Centrālā Statistikas Pārvalde [Herausgebendes Organ]
Latvija, Statistikas Komiteja [Herausgebendes Organ]
Format: Elektronische Zeitschrift
Sprache: Lettisch
veröffentlicht: Rīga, 2004-
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online