Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie ; = Papers of the National Museum in Krakow

Vorheriger Titel: Vorg. Muzeum Narodowe w Krakowie
Körperschaft: Muzeum Narodowe w Krakowie [Verfasser]
Format: Elektronische Zeitschrift
Sprache: Polnisch
veröffentlicht: Kraków: Muzeum Narodowe, 1999-,
Heidelberg: Univ.-Bibliothek, 2015
Schlagworte:
ISSN: 1508-4302
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Einzelbände

Band Jahr Titel
8(2015), Seite 105-138 2015 Seria Katedra Lucjana Mianowskiego w kontekście historyczno-artystycznym - analiza i interpretacja Jagoda Żarnowiecka
8(2015), Seite 13-14 2015 Wspomnienie o prof. Zdzisławie Żygulskim jun. (18.08.1921-14.05.2015) Franciszek Ziejka
8(2015), Seite 139-184 2015 Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka historia i stan zachowania dzieła - podsumowanie badań Piotr Frączek, Regina Klincewicz-Krupińska, Anna Klisińska-Kopacz, Wojciech Marcinkowski, Maciej Mikuła
8(2015), Seite 17-36 2015 Francuski rękopis w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 3121 I) Joanna Wszołek
8(2015), Seite 185-228 2015 The travels of the lady - the lady travels Janusz Czop, Joanna Sobczyk
8(2015), Seite 229-260 2015 Leonardo da Vinci Lady with an Ermine - the latest research into the artist's painting technique and the state of preservation of the painting Janusz Czop, Piotr Frączek, Julio M. del Hoyo-Meléndez [und zehn weitere]
8(2015), Seite 263-280 2015 O znaczeniu dzieł Jana Polacka dla motywów architektonicznych w dekoracji Pontyfikału Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV) Jakub Adamski
8(2015), Seite 281-294 2015 Naukowy projekt regionalnej wystawy "Gotycka i wczesnorenesansowa sztuka we wschodnich Czechach 1200-1550" Ivo Hlobil, Milan Dospěl
8(2015), Seite 295-308 2015 Guziki z krypty kaplicy św. Marii Magdaleny w Karniowicach w gminie Zabierzów Leszek Krudysz
8(2015), Seite 309-326 2015 Dezynsekcja dzieł sztuki ze zbiorów MNK w Pałacu biskupa Erazma Ciołka - anoxic fumigation, logistyka, procedury, prewencja Regina Klincewicz-Krupińska
8(2015), Seite 329-340 2015 [Rezension von: Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym] Mateusz Piotr Gancewski
8(2015), Seite 341-348 2015 [Rezension von: Janusz Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893] Norbert Kasparek
8(2015), Seite 351-357 2015 Doc. dr Helena Blum (1904-1984) Janina Skorpuska
8(2015), Seite 37-66 2015 Cum animalibus spiritellis, avibus et aljis pulcris [!] inventionibus: Ms. Czart. 3025 I w świetle badań nad dekoracją marginalną rękopisów gandawsko-brugijskich z ok. 1500 roku Katarzyna Płonka-Bałus
8(2015), Seite 67-104 2015 Kazimierz Iwanicki i jego kolekcja miniatur Lucyna Lencznarowicz
N.S. 1.1999, S. 111-128 1999 Kobierce islamu w polskim malarstwie Przyczynek do ikonografii tkanin orientalnych Beata Biedrońska-Słota
N.S. 1.1999, S. 129-139 1999 Hołd pruski w Zamościu Wojenne dzieje obrazu : Ze wspomnień Eugeniusza Tora Zdzisław Żygulski jun.
N.S. 1.1999, S. 13-82 1999 Rafaela "Portret młodzieńca" ze zbiorów Czartoryskich Janusz Wałek
N.S. 1.1999, S. 7-12 1999 Wstęp Zofia Gołubiew
N.S. 1.1999, S. 83-109 1999 Zespół witraży Józefa Mehoffera w kaplicy grobowej rodziny Grauerów w Opawie Anna Zeńczak
N.S. 2.2004, S. 107-122 2004 "Paon'' Pierwsza kawiarnia artystyczny Młodej Polski Barbara Małkiewicz
N.S. 2.2004, S. 11-25 2004 Namiot turecki w zbiorach Działu Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie Beata Biedrońska-Słota
N.S. 2.2004, S. 123-132 2004 O konserwacji obrazu Lorenza Lotta Adoracja Dzieciątka ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Anna Grochowska-Angelus
N.S. 2.2004, S. 133-144 2004 Komunikat o pracach badawczych i konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1998-2000 w Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Książąt Czartoryskich Małgozata Chmielewska, Anna Grochowska-Angelus
N.S. 2.2004, S. 27-40 2004 Polscy klienci manufaktury Le Page'a Wojciech Bochnak
N.S. 2.2004, S. 41-95 2004 Rzeźba dekoracyjna Sukiennic krakowskich z okresu restauracji i przebudowy przez Tomasza Prylińskiego w latach 1875-1879 Adam Broż
N.S. 2.2004, S. 97-105 2004 Dziewiętnastowieczne wachlarze kominkowe, czyli jak osłonić lico przed żarem kominka Joanna Regina Kowalska
N.S. 3.2010, S. 111-127 2010 Podstawowe techniki zdobienia tsub japońskich i ich terminologia Michał Dziewulski
N.S. 3.2010, S. 129-153 2010 Kraków w spotkaniu z Japonią i jej kultura̜ na przełomie XIX i XX wieku Udział prasy w recepcji sztuki i kultury japońskiej Janusz S. Nowak
N.S. 3.2010, S. 155-165 2010 Kaszubska ceramika Franciszka Necla w kolekcji Feliksa Jasieńskiego Bożena Kostuch
N.S. 3.2010, S. 167-172 2010 W poszukiwaniu artysty Uwagi na marginesie wystawy: "Der Meister von Flémalle und Rogier Van der Weyden",Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin. 20 marca - 21 czerwca 2009 Katarzyna Płonka-Bałus
N.S. 3.2010, S. 17-65 2010 Feliks Manggha Jasieński Wszyscy marzymy, by dosięgnąć księżyca... Bronisława Gumińska
N.S. 3.2010, S. 67-85 2010 Stara, sercu memu bardzo droga bestyo Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska
N.S. 3.2010, S. 87-109 2010 Orientalizm czy nacjonalizm? Jasieńskiego Japonia Ewa Machotka
N.S. 4.2011, S. 115-167 2011 Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur O brakach w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich Janusz Pezda
N.S. 4.2011, S. 17-23 2011 Muzeum i Biblioteka Książąt Czartoryskich Oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 1950-2011
N.S. 4.2011, S. 171-196 2011 Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956-2010) Janusz S. Nowak
N.S. 4.2011, S. 199-227 2011 O jedynym w Polsce obrazie Leonarda da Vinci Uwagi konswerwatorów Małgorzata Chmielewska, Anna Grochowska-Angelus, Katarzyna Novljaković
N.S. 4.2011, S. 232-237 2011 Matka Boska z Dzieciątkiem w otoczeniu archaniołów (XIII-517) Enkolpion w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich Miroslaw P. Kruk, Maciej Salamon
N.S. 4.2011, S. 24-52 2011 The Princes Czartoryski Museum and Library Branches of the National Museum in Krakow in 1950-2011
N.S. 4.2011, S. 241-261 2011 "Piękne Madonny nad Renem" wystawa w Reńskim Muzeum Krajowym w Bonn Wojciech Marcinkowski
N.S. 4.2011, S. 264-372 2011 Wspomnienie o kustoszu Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie dr. Tadeuszu Frączyku (9 XII 1920 - 16 IX 2009) Aleksandra Kabata
N.S. 4.2011, S. 35-48 2011 Oblicza dionizyjskie Kilka uwag o ikonografii Dionizosa i Ariadny na wazach greckich w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie Dorota Gorzelany
N.S. 4.2011, S. 49-68 2011 Uwagi o nowych atrybucjach kilku obrazów włoskich z kolekcji książąt Czartoryskich w Krakowie Dororta Dec
N.S. 4.2011, S. 69-91 2011 Godzinki Ms. Czart. 2944 Dzieło warsztatu Mistrza Rady Miejskiej Rouen Kinga Sozańska
N.S. 4.2011, S. 93-114 2011 Kilka spostrzeżeń na temat motywów architektonicznych w miniaturach Pontyfikału Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV) Jakub Adamski
N.S. 5.2012, S. 118-136 2012 Czarna sukienka Wizerunek Polki w twórczości Artura Grottgera Aleksandra Krypczyk
N.S. 5.2012, S. 137-166 2012 Album ofiarowany Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w 1874 r. przechowywany w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie Monika Paś
N.S. 5.2012, S. 15-26 2012 Dwie pieczęcie miejskie Wąwolnicy Katarzyna Pisarek
N.S. 5.2012, S. 167-178 2012 Młodzieniec z szafirem O nieudanej próbie sprzedaży obrazu Rafaela Portret młodzieńca Janusz Pezda
N.S. 5.2012, S. 182-187 2012 Madonna z Rzepiennika Biskupiego Stan i perspektywa badań Woijciech Marcinkowski
N.S. 5.2012, S. 188-209 2012 Madonna z Rzepiennika Biskupiego, późnogotycka rzeźba drewniana badania i konserwacja Regina Klincewicz Krupińska
N.S. 5.2012, S. 211-227 2012 Duży format - duży problem? Konserwacja wielkoformatowych prac Stanisława Wyspiańskiego Dorota Okrągła
N.S. 5.2012, S. 229-237 2012 Konserwacja obrazu Hipolita Lipińskiego Procesja ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Przykład działalności Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach Elżbieta Zygier
N.S. 5.2012, S. 242-253 2012 Eine Jan Wielki zugeschriebene Marienkrönung nach Veroneser Vorgabe Die Ikonographie des ,,Veroneser Typus'' Ingrid Flor, Wojciech Marcinkowski
N.S. 5.2012, S. 255-261 2012 Srebrna Madonna dar prof. Tadeusza Dobrowolskiego Alicja Kilijańska, Wojciech Marcinkowski
N.S. 5.2012, S. 263-274 2012 Édition du Mussée Jasienski Kilka uwag o publikacjach muzyczynch Feliksa Jasieńskiego Halina Marcinkowska
N.S. 5.2012, S. 27-56 2012 Humanistyczna ideologia władzy w mowach politycznych i dekoracji malarskiej Pontyfikału biskupa płockiego Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV) Ałła Brzozowska
N.S. 5.2012, S. 275-289 2012 Ceramika użytkowo-dekoracyjna i rzeźba Leszka Dutki Bożena Kostuch
N.S. 5.2012, S. 293-301 2012 Miniatures flamandes, 1404-1482 Le livre á peindre aux Pays-Bas bourguignons, Á propos de l'exposition á la Bibliotéque nationale de France du 6 mars au 10 juin 2012 Katarzyna Płonka-Bałus
N.S. 5.2012, S. 303-314 2012 ,,Od van Eycka do Dürera. Staroniderlandzcy mistrzowie a malarstwo Europy Środkowej 1430-1530'' Brugia, Groeningemuseum, 28 października 2010-30 stycznia 2011 Wojciech Marcinkowski
N.S. 5.2012, S. 316-331 2012 Feliks Kopera (1871-1952) Menadżer kultury, naukowiec i dydaktyk. W 60. rocznicę sḿierci Diana Błońska
N.S. 5.2012, S. 57-81 2012 Kolekcja srebrnych łyżek Muzeum Narodowego w Krakowie nabytki z lat 60 i 70 XX w. Alicja Kilijańska
N.S. 5.2012, S. 83-115 2012 Hutnictwo szklane w dobrach podolskich rodów Sieniawskich, Czartoryskich i Tarłów Janusz S. Nowak
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 103-130 2017 Obyczaj ludowej wieczornicy w twórczości Maksymiliana Gierymskiego oraz Władysława Syrokomli wybrane aspekty Aleksandra Krypczyk-De Barra
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 131-157 2017 Wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorze miniatur w Muzeum Narodowym w Krakowie Lucyna Lencznarowicz
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 159-176 2017 Dawne fotografie w zbiorach Domu Jana Matejki zarys zagadnienia Agnieszka Zagrajek
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 179-205 2017 Warsztat malarski artystów z kręgu polskiej kolonii artystycznej w Monachium na tle twórczości Maksymiliana Gierymskiego Elżbieta Zygier, Anna Klisińska-Kopacz
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 209-224 2017 Wanda Szrajberówna (1886-1962) szkic do portretu Bożena Kostuch
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 227-234 2017 Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w oczach historyka sztuki Katarzyna Płonka-Bałus
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 236-247 2017 Maria "Muszka" Krynicka (1920-2006) Janina Skorupska-Szarlej
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 33-75 2017 Kwatery witrażowe z dawnej kolekcji Zamoyskich w Adampolu w kręgu dolnosaskiej sztuki około 1200 Dobrosława Horzela, Marta Kamińska
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 77-102 2017 O nieznanym rysunku architektonicznym z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie - przyczynek do badań nad dekoracją maswerkową w kościele Klarysek w Starym Sączu Sonia Bała
Seria nowa, tom 10 (2017), Seite 9-32 2017 Gotycka figurka z kości słoniowej w oprawie Biblii łacińskiej (MS. Czart. 2387 III) w kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Elżbieta Musialik
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 101-120 2013 Eine unbekannte Heiligenfigur aus Utrecht im Nationalmuseum in Krakau Dagmar Preising, Suermondt-Ludwig-Museum, Akwizgran
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 11-55 2013 Eglomizowany ołtarz z kościoła farnego w Bieczu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Magdalena Laskowska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 121-149 2013 Dzieje siedemnastowiecznego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z miejscowości Rajskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Tomasz Zaucha, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 151-163 2013 The manuskript of the Moreh Nevuchim from the collection of the National Museum in Krakow Dagmara Budzioch, Maciej Tomal (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 165-180 2013 Zabytki rzymskie źródłem inspiracji malarskiej w Pochodniach Nerona Henryka Siemiradzkiego Dorota Gorzelany, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 181-242 2013 Szkic Jana Matejki do projektu dekoracji sali radnej Magistratu w Pałacu Wielopolskich na tle wątków ideowych wystroju Izby Pańskiej w historycznym Ratuszu krakowskim przyczynek do ikonografii siedzib władz miasta Krakowa Janina Wilkosz, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 243-256 2013 Pamiątka botanicznych zamiłowań Elizy Orzeszkowej w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Monika Paś, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 257-280 2013 Architektoniczne dekoracje drukowane na polskich fajansach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie Bożena Kostuch, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 281-309 2013 Moda dziecięca czy ubrania dla dzieci? charakterystyka ubiorów dziecięcych w okresie dwudziestolecia międzywojennego Joanna Regina Kowalska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 313-323 2013 Badania Portretu kobiety na palecie (1884) autorstwa Henryka Siemiradzkiego Dominika Sarkowicz, Anna Klisińska-Kopacz, Marzena Sieklucka (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 325-335 2013 O konserwacji obrazu Józefa Grassiego przedstawiającego portret Izabeli z Lasockich Ogińskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Marzena Sieklucka, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 337-360 2013 Japońskie maski teatru nō ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie konserwacja jako dialog międzykulturowy Regina Klincewicz-Krupińska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 363-384 2013 Historia Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach Elżbieta Zygier, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 387-398 2013 Wystawa "Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów" z polskiej perspektywy Mateusz Grzęda, Uniwersytet Jagielloński
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 57-68 2013 Ołtarz z Biecza - eksportowy wyrób śląskiego rzemiosła artystycznego doby manieryzmu komunikat Piotr Oszczanowski, Uniwersytet Wrocławski
Seria nowa, tom 6 (2013), Seite 69-99 2013 Konserwacja ołtarza z Biecza w latach 2007-2011 opis badań i przebiegu prac Anna Pusoska, Museum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 113-140 2014 Włodzimierz Błocki (1885-1920) życie i twórczość młodopolskiego artysty Jolanta Bobala, Uniwersytet Jagielloński
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 13-26 2014 Three Greek engraved gold finger rings from the Constantine Schmidt-Ciążyński Collection at the National Museum in Krakow Paweł Gołyźniak (PhD student, Institute of Archaeology, Jagiellonian University)
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 141-252 2014 Sztuka i krytyka u nas, czyli tortura czarownicy. Marian Wawrzeniecki (1863-1943) Janusz Zagrodzki, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 253-288 2014 Lenica - Matta - Chile, Chile Beata Gawrońska-Oramus
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 27-48 2014 Koronki inspirowane sztuką ludu Podhala Krajowa Szkoła Koronkarska w Zakopanem i jej wpływ na modę w ciągu pierwszego półwiecza jej istnienia Joanna Regina Kowalska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 291-304 2014 Malarstwo olejne na podłożach papierowych - wpływ techniki wykonania na stan zachowania obiektów przyczynek konserwatorski do malarstwa olejnego na tekturze Olgi Boznańskiej Zofia Maniakowska-Jazownik, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 307-317 2014 Kafle z herbem Nałęcz Rafał Róg, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 320-327 2014 Erazm Barącz (1959-1928), inżynier i kolekcjoner w 155. rocznicę urodzin Janina Skorupska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 331-344 2014 "Virtus et splendor. Sztuka w życiu Włochów XIV-XVII wieku". Wystawa ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Gdańsku, Zielona Brama, 31 XII 2013 - 30 III 2014 Monika Czapska, Uniwersytet Gdański
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 49-74 2014 O kilku pamiątkach dworskich w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Jan Jakub Dreścik, Muzeum Narodowe w Krakowie
Seria nowa, tom 7 (2014), Seite 75-112 2014 Wokół Pochodu na Wawel Wacława Szymanowskiego Kamila Podniesińska
Seria nowa, tom 8 (2015), Seite 11-12 2015 O Profesorze Żygulskim od siebie Zofia Gołubiew
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 101-133 2016 "Wartość niepospolita". O obrazie Na pastwisku Maksymiliana Gierymskiego i debiucie artysty w wiedeńskim Künstlerhausie Aleksandra Krypczyk-De Barra
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 135-160 2016 Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł Maksymiliana Gierymskiego na przykładzie obrazu Na pastwisku Elżbieta Zygier, Anna Klisińska-Kopacz
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 163-174 2016 Feretron ze Skrzynna przyczynek do problemu barokowych kopii Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy Zwiastowania przy kościele Bożego Ciała w Krakowie Urszula Stępień, Wojciech Marcinkowski
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 175-184 2016 Obiekty związane z konkursem na pamiątkę z Krakowa z 1936 roku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Bożena Kostuch
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 185-202 2016 Przedmioty ze zbiorów rodziny Larysz-Niedzielskich ze Śledziejowic w Muzeum Narodowym w Krakowie Janina Skorupska
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 205-217 2016 [Rezension von: Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 3: Wspólnota rzeczy. Sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520] Katarzyna Płonka-Bałus
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 220-231 2016 Dr Maria Dobrosława Taszycka (8 IV 1934-14 VII 2015) Barbara Miodońska
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 41-84 2016 Kusze w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich Tomasz Kusion
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 85-99 2016 Elita elit. Olga Boznańska w Towarzystwie Artystów Polskich "Sztuka" Urszula Kozakowska-Zaucha
Seria nowa, tom 9 (2016), Seite 9-40 2016 Obraz Św. Marcin na tle bitwy pod Chocimiem w kościele w Bejscach styl, ikonografia oraz problem Iwowskiej fundacji Magdalena Ludera