Arheologia Moldovei

Verfasserangabe: Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Arheologie Iași
Körperschaft: Institutul de Arheologie Iaşi [Herausgebendes Organ]
Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol [Herausgebendes Organ]
Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol, Secţia de Istorie Veche şi Arheologie [Herausgebendes Organ]
Institutul de Istorie şi Arheologie, Sectia de Istorie Veche şi Arheologie [Herausgebendes Organ]
Institutul de Istorie şi Filologie, Sectia de Istorie Veche şi Arheologie [Herausgebendes Organ]
Format: Elektronische Zeitschrift
Sprache: Rumänisch
Englisch
Französisch
veröffentlicht: București: Editura Academiei Române, 2016-,
Suceava: Editura "Karl A. Romstorfer", 2016-,
[București]: Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1961-[?]
Gesamtaufnahme:
Schlagworte:
ISSN: 2501-5893
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Einzelbände

Band Jahr Titel
20(1997), Seite 5-11 2016 Virgil Mihailescu-Bîrliba la 60 de ani! Constantin Iconomu
20(1997), Seite 13-25 2016 Noi descoperiri arheologice ale culturii Corlăteni-Chişinău la Mihălăşeni, jud. Botoşani de Constantin Iconomu, Octavian-Liviu Şovan
20(1997), Seite 27-88 2016 Aşezarea geto-dacică de la Poiana (jud. Galaţi) obiecte de port şi podoabă (II) ; oglinzi, ace, obiecte de os de Silvia Teodor, Mircea Nicu, Stelea Ţau
20(1997), Seite 89-106 2016 Sondajul arheologic de la Tăcuta (judeţul Vaslui) de Ion Ioniţă
20(1997), Seite 107-126 2016 Unele observaţii asupra informaţiilor literar-istorice bizantine privitoare la regiunea Dunării de Jos în secolele V-X de Costel Chiriac
20(1997), Seite 127-151 2016 Cahle de coronament din Moldova (secolele XIV-XV) de Paraschiva-Victoria Batariuc
20(1997), Seite 153-169 1999 Apeducte de ceramică din secolele XVIII-XIX descoperite la sud de Iaşi de Mihai Manole Cojocaru
20(1997), Seite 171-180 2016 Unele consideraţii cu privire la cercetarea arheologică ieşeană până la primul război mondial de Mircea Petrescu-Dîmboviţa
20(1997), Seite 181-185 2016 "Dosarul stratigrafie” al zonei sacre de la Histria între realitate şi improvizaţie de Constantin Preda
20(1997), Seite 187-202 2016 Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei? de Traian Biţa
20(1997), Seite 203-206 2016 Târgul Sărăţii un târg disparut? de Costică Asăvoaie
20(1997), Seite 207-211 1999 Quelques données sur un pain du XVIIe siècle, découvert à Negreşti-Neamţ par Rodica Popovici
20(1997), Seite 213-214 1999 Studiul compoziţiei unui ansamblu de piese de la Siret 1994 de Ana-Maria Vlad
20(1997), Seite 215-218 2016 Arheologie şi toponimie despre numele de locuri Buda şi Cenuşa/Cenuşăria de Mircea Ciubotaru
20(1997), Seite 219-220 2016 Congresul international „Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology” Iaşi, 25-27 martie 1996 Codrin-Valentin Chirica
20(1997), Seite 220 2016 Seminarul internaţional „50 de ani de investigaţii arheologice în rezervaţia muzeală Orheiul-Vechi — probleme şi perspective” 1-2 august 1997, Butuceni Silvia Teodor
20(1997), Seite 221-223 2016 [Rezension von: Cucuteni aujourd’hui] Ovidiu Cotoi
20(1997), Seite 221 2016 [Rezension von: Mugur Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIII-lea] Sorin Ivănescu
20(1997), Seite 223-224 2016 [Rezension von: Cucuteni] Ovidiu Cotoi
20(1997), Seite 224-226 2016 [Rezension von: Dan Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie] Attila László
20(1997), Seite 226-228 2016 [Rezension von: Attila László, Începutul epocii fierului la est de Carpaţi] Constantin Iconomu
20(1997), Seite 228-229 2016 [Rezension von: Mihai Gramatopol, Arta monedelor geto-dacice] Carmen Ungureanu
20(1997), Seite 230-231 2016 [Rezension von: Rowland Smith, Julian 's Gods] Mihaly-Lorand Deszpa
20(1997), Seite 231-233 2016 [Rezension von: Spaţiul nord-est-carpatic în mileniul întunecat] de Mihai Răusanu
20(1997), Seite 233-234 2016 [Rezension von: Dan Gh. Teodor, Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI d. Hr.] Constantin Iconomu
20(1997), Seite 234-235 2016 [Rezension von: Victor Spinei, Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos] Arcadie M. Bodale
20(1997), Seite 235-237 2016 [Rezension von: Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV] Victor Spinei
20(1997), Seite 238 2016 [Rezension von: Alexandru Artimon ; Ioan Mitrea, Bacău.] Anton Coşa
21(1998), Seite 5-27 2016 Cercetări arheologice în aşezarea precucuteniană de la Trifeşti-Iaşi de Constantin Iconomu
21(1998), Seite 29-41 2016 Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice in zona est-carpatică în lumina cercetărilor arheologice de Violeta Veturia Teodoru
21(1998), Seite 43-133 2016 Aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galaţi unelte, arme, piese de harnaşament şi alte obiecte de fier, bronz, lut ars şi piatră de Silvia Teodor, Mircea Nicu, Stela Ţau
21(1998), Seite 135-148 2016 Monedele şi ceramica vasele tezaurelor monetare din Dacia liberă de Virgil Mihailescu-Bîrliba
21(1998), Seite 149-163 2016 Instalaţii de încălzit în locuinţe din mediul rural din Moldova secolele XIV-XVII de Paraschiva-Victoria Batariuc
21(1998), Seite 165-179 2016 Despre motivele decorative de pe cahlele din secolul al XV-lea descoperite la Borniş, jud. Neamţ de Rodica Popovici
21(1998), Seite 181-199 2016 Activitatea arheologică ieşeană în perioada dintre cele două războaie mondiale de Mircea Petrescu-Dîmboviţa
21(1998), Seite 201-212 2016 Siturile din secolele V-VII de la Moleşti-Ialoveni (Republica Moldova) de Ion Tentiuc
21(1998), Seite 213-216 2016 Le statut social des affranchis en Dacie par rapport à leur statut juridique les affranchissements et les héritages par Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba
21(1998), Seite 217-222 2016 The Sucidava type of buckles and the relations between the late Roman empire and the barbarians in the 6th century$Hby Alexandru Madgearu
21(1998), Seite 223-226 2016 Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Carsium (I) de Costel Chiriac
21(1998), Seite 227-229 2016 Un disc ornamental din ceramică de la Ţuţora şi semnificaţia sa de Costică Asăvoaie
21(1998), Seite 231-238 2016 O locuinţă cu ceramică de factură tătărească descoperită în nordul Dobrogei de Gavrilă Simion
21(1998), Seite 239-275 2016 Sistemul compas (II) subsistemul alfanumeric de Eugen S. Teodor
21(1998), Seite 277-321 2016 Caracterele eto-ecologice şi de răspândire ale speciilor de animale sălbatice din România, în concordanţă cu evoluţia ambientului în prima parte a mileniului II e.n. de Luminiţa Bejenaru
21(1998), Seite 323-329 2016 Metalografia unor piese din fier descoperite la Siret în 1994 de Maria Geba, Adrian Vusatiuc
21(1998), Seite 331-332 2016 [Rezension von: Vasile Chirica, Gisements du Paléolithique supèrieur ancien entre le Dniestr et la Tisza] Gianina Buzea
21(1998), Seite 332-333 2016 [Rezension von: Petre Roman, Ostrovul Corbului] Senica Ţurcanu
21(1998), Seite 333-343 2016 Lucrǎri recenzate cu privire la cultura Tripolie, apǎrute în Ucraina între anii 1990-1995 Eduard Ovčinnikov, Galina Bodareu
21(1998), Seite 343 2016 [Rezension von: Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der Völkerwanderung] Mihaly-Lorand Deszpa
21(1998), Seite 344-346 2016 [Rezension von: S. D. Kryžickij, Ol’via] Victor Cojocaru
21(1998), Seite 346-347 2016 [Rezension von: A.S. Rusjaeva, Bospor Kimmerijskij] Victor Cojocaru
21(1998), Seite 347-348 2016 [Rezension von: Nicolae Iorga, Chestiunea Dunării] Laurenţiu Rădvan
21(1998), Seite 348 2016 [Rezension von: Dan Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Hr.] Costică Asăvoaie
21(1998), Seite 349-350 2016 Simpozionul Iugoslavo-Român de la Kladovo-Drobeta-Turnu Severin-Vršac (28 septembrie-3 octombrie 1998) Mircea Petrescu-Dîmboviţa
21(1998), Seite 350-351 2016 Sesiune de lucru la academia de ştiinţe din Göttingen de Ion Ioniţǎ
21(1998), Seite 351-352 2016 A v-a sesiune anualǎ a comisei mixte Româno-Ucrainene de istorie, arheologie, etnografie şi folclor Victor Cojocaru
21(1998), Seite 353-354 2016 Profesorul Dan Gh. Teodor la 65 de ani! Cornelia-Magda Mantu
21(1998), Seite 355-356 2016 Gavrilǎ Simion la 70 de ani! Dan Gh. Teodor
22(1999), Seite 5-15 2016 Institutul de Arheologie din Iaşi trecut şi prezent de Dan Gh. Teodor
22(1999), Seite 17-29 2016 Vesely Kut, a new centre of the East Tripolian culture by E. T. Tsvek
22(1999), Seite 31-48 2016 Homer şi dorienii de Mihail Vasilescu
22(1999), Seite 49-66 2016 Noi descoperiri arheologice în aşezarea din epoca fierului de la Brădiceşti-Iaşi (II) de Constantin Iconomu
22(1999), Seite 67-83 2016 Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Carsium (II) de Costel Chiriac
22(1999), Seite 85-116 2016 "Obolul lui Charon" în Dobrogea de Codrin Bența
22(1999), Seite 117-123 2016 Prima reşedinţă domnească a Ţării Moldovei de Costică Asăvoaie
22(1999), Seite 125-145 2016 Cahle cu reprezentări de cavaleri descoperite în Moldova secolele XV-XVI de Paraschiva-Victoria Batariuc
22(1999), Seite 147-150 2016 Cercetarea arheologică ieşeană în ultimii 50 de ani epoca paleolitică de Vasile Chirica
22(1999), Seite 151-158 2016 Cercetarea ieşeană asupra neo-eneoliticului din Moldova în perioada 1949-1999 de Dan Monah
22(1999), Seite 159-169 2016 Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (50 ani de cercetări în centrul academic şi universitar Iaşi, 1949-1999) de Marin Dinu
22(1999), Seite 171-195 2016 Activitatea arheologică ieşeană după cel de al doilea război mondial epoca bronzului de Mircea Petrescu-Dîmboviţa
22(1999), Seite 197-202 2016 Şcoala arheologică din Iaşi şi cercetarea primei epoci a fierului de Attila László
22(1999), Seite 203-207 2016 Contribuţia şcolii arheologice ieşene din ultima jumătate a secolului al XX-lea la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice de Silviu Sanie
22(1999), Seite 209-214 2016 Un mormânt Jamnaja cu lespede de piatră la Chersăcosu (com. Duda-Epureni, jud. Vaslui) de Vicu Merlan, Florentin Burtănescu, Alexandra Comşa
22(1999), Seite 215-217 2016 O descoperire din prima epocă a fierului la Tecuci-Galaţi de Constantin Iconomu si Mircea Nicu
22(1999), Seite 219-232 2016 Descoperiri monetare din Moldova, III de Virgil Mihailescu-Bîrliba, Eugen Nicolae, Costică Asăvoaie
22(1999), Seite 233-240 2016 Vârfurile de săgeată din fier în Moldova medievală timpurie şi contextul lor cultural-istoric de Roman Rabinovici
22(1999), Seite 241-256 2016 Probleme ale arheologiei mineritului şi arheometalurgiei (Montanarchäologie) de Gerd Weisgerber
22(1999), Seite 257-271 2016 Creşterea animalelor în evul mediu pe teritoriul actual al României date arheozoologice de Luminiţa Bejenaru, Carmen Hrişcu
22(1999), Seite 273-281 2016 Analiza arheobotanică a unui complex menajer gumelniţean din Tell-ul de la Hârşova de Felicia Monah
22(1999), Seite 283-284 2016 Stages de formation et de recherche à l’Universite de Liège, Belgique Carmen Hrişcu
22(1999), Seite 285-288 2016 Rapport sur l’activité des commissions mixtes Roumano-Ukraїnienne et Ukraїniéno-Roumaine d’histoire, d’archéologie, d’ethnographie et de folklore, 1ière partie, Les débuts Victor Cojocaru
22(1999), Seite 289-290 2016 [Rezension von: Attila László, Datarea prin radiocarbon în arheologie] Elena Roxana Munteanu
22(1999), Seite 290-291 2016 [Rezension von: Cornelia-Magda Mantu, Cultura Cucuteni] Vasile Cotiugă
22(1999), Seite 291-292 2016 [Rezension von: Silvia Teodor, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î.d.Hr] Constantin Iconomu
22(1999), Seite 292-293 2016 [Rezension von: Tudor Arnăut, Vestigii getice din a doua epocă a fierului în interfluviul pruto-nistrean] Octavian Munteanu
22(1999), Seite 293-294 2002 [Rezension von: Premier âge du fer aux bouches du Danube ei dans Ies régions autour de la Mér Noire] Maria Crina Ghintuială
22(1999), Seite 294-295 2016 [Rezension von: Konigskurgan Čertomlyk] Victor Cojocaru
22(1999), Seite 295-296 2016 [Rezension von: V. M. Zubar, Severnyj Pont i Rimskaja Imperija] Victor Cojocaru
22(1999), Seite 297 2016 [Rezension von: Igor Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian în epoca evului mediu timpuriu] Mugur Andronic
22(1999), Seite 297-299 2016 [Rezension von: Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX ele la Izvoare-Bahna] Dan Aparaschivei
22(1999), Seite 299-302 2016 [Rezension von: Études byzantines et post-byzantines] Bogdan-Petru Maleon
22(1999), Seite 302-304 2016 [Rezension von: Eugen-Marius Constantinescu, Memoria pământului dintre Carpaţi şi Dunăre] Constantin Iconomu
22(1999), Seite 304-305 2016 [Rezension von: Materiali per la storia urbana di Tridentum. II] Ovidiu Olar
22(1999), Seite 305-306 2016 [Rezension von: Acta Musicae Byzantinae] Bogdan-Petru Maleon
22(1999), Seite 306-308 2016 [Rezension von: Dumitru Ţeicu, Banatul montan în Evul Mediu] Gerd Franck
22(1999), Seite 309-310 2016 Amália Mozsolics (1910-1997) Attila László
23/24(2000/2001), Seite 7-19 2016 Gravettianul din spaţiul carpato-nistrean de Vasile Chirica şi Ilie Borziac
23/24(2000/2001), Seite 183-197 2003 Monede autonome histriene, tomitane şi callatiene descoperite în Dobrogea de Gabriel Talmațchi
23/24(2000/2001), Seite 199-208 2016 Tezaurul de monede romane de la Bălăneşti (jud. Neamţ) de Bucur Mitrea, Virgil Mihailescu-Bîrliba
23/24(2000/2001), Seite 209-218 2003 Cercetarea istoriei Romei contribuţii ieşene în perioada 1950-2000 de Silviu Sanie
23/24(2000/2001), Seite 219-247 2016 Vase de sticlă romane la dacii liberi (secolele II-III d. Hr.) de Ion Ioniţă
23/24(2000/2001), Seite 249-257 2003 Contribuţiile Cercetătorilor Ieşeni la Cunoaşterea Istoriei Mileniului I p.Chr. de Dan Gh. Teodor
23/24(2000/2001), Seite 259-271 2016 Plastica zoomorfă cucuteniană de la Mihoveni Cahla Morii de Paraschiva Victoria Batariuc, Sergiu Haimovici, Bogdan Niculică
23/24(2000/2001), Seite 273-288 2003 Noi date arheologice despre judeţul Vaslui rezultate dintr-o donaţie de Constantin Iconomu
23/24(2000/2001), Seite 289-295 2016 Noi date despre cultul lui Achille în spaţiul nord-vest pontic de Victor Cojocaru
23/24(2000/2001), Seite 297-302 2003 Un depozit de vase din prima epocă a fierului descoperit la Lipovăţ, judeţul Vaslui de Corina Nicoleta Ursache
23/24(2000/2001), Seite 303-308 2016 Descoperiri arheologice întâmplătoare în comuna Moţca, judeţul Iaşi de Constantin Iconomu
23/24(2000/2001), Seite 309-312 2016 Unele consideraţii privind data tratatului dintre Roma şi Callatis (CIL I² 2,2676) de Victor Cojocaru
23/24(2000/2001), Seite 313-321 2016 Fragmente de reliefuri cultuale şi statuete descoperite în aşezarea romană de la Barboşi-Galaţi de Silviu Sanie
23/24(2000/2001), Seite 323-335 2016 Monede romane de la Orlovka de Rimma D. Bondar, Svetlana A. Bulatovic̆
23/24(2000/2001), Seite 337-341 2016 Sondajul arheologic din aşezarea de secol VI p. Chr. de la Suceava-Iţcani de Mugur Andronic
23/24(2000/2001), Seite 343-348 2003 Un sigiliu bizantin inedit descoperit la Oltina (jud. Constanţa) de Costel Chiriac
23/24(2000/2001), Seite 349-360 2016 Monede bizantine descoperite la est de Carpați de Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Eugenia Popuşoi
23/24(2000/2001), Seite 361-371 2016 Materiale arheozoologice din siturile de Ia Brăeşti prezentare de caz de Sergiu Haimovici
23/24(2000/2001), Seite 373-383 2016 Studiul arheozoologic al materialului osos din aşezarea hallstattiană timpurie de la Dăneşti (judeţul Vaslui) de Sergiu Haimovici
23/24(2000/2001), Seite 385-395 2003 Strategia de exploatare a animalelor domestice în aşezările medievale de pe teritoriul României date arheozoologice privind selecţia în funcţie de vârstă şi sex de Luminiţa Bejenaru
23/24(2000/2001), Seite 397-400 2016 Caracteristicile zonale ale şeptelului medieval date arheozoologice pentru teritoriul României de Luminiţa Beienaru
23/24(2000/2001), Seite 401-403 2016 [Rezension von: Prehistoric Bulgaria] Cornelia-Magda Mantu
23/24(2000/2001), Seite 403-405 2016 [Rezension von: Archaeological Method and Theory] Cornelia-Magda Mantu
23/24(2000/2001), Seite 405-407 2016 [Rezension von: Archæus. Études d’histoire des religions, III] Bogdan Honciuc
23/24(2000/2001), Seite 407-408 2016 [Rezension von: Gheorghe I. Bratianu, Marea Neagră] Gerd Frank
23/24(2000/2001), Seite 408-410 2016 [Rezension von: Sabin Adrian Luca, Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (I)] Zoia Maxim
23/24(2000/2001), Seite 410-412 2016 [Rezension von: Sabin Adrian Luca, Liubcova - Orniţa] Zoia Maxim
23/24(2000/2001), Seite 412-414 2016 [Rezension von: Sabin Adrian Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României] Zoia Maxim
23/24(2000/2001), Seite 414-419 2016 [Rezension von: Hasso Moesta ; Peter Robert Franke, Antike Metallurgie und Münzprägung] Virgil Mihailescu-Bîrliba
23/24(2000/2001), Seite 419-426 2016 [Rezension von: Constantin Preda, Istoria monedei în Dacia preromană] Lucian Munteanu
23/24(2000/2001), Seite 426-427 2016 [Rezension von: Silviu Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice] Silvia Teodor
23/24(2000/2001), Seite 428 2016 [Rezension von: Adrian Husar, Celţi şi germani în Dacia romană] Nelu Zugravu
23/24(2000/2001), Seite 428-431 2016 [Rezension von: Victor Spinei, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele IX-XIII] Claudia Furtună şi Cezar Furtună
23/24(2000/2001), Seite 432-433 2016 [Rezension von: Sabin Adrian Luca, Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei] Zoia Maxim
23/24(2000/2001), Seite 433-434 2003 [Rezension von: Gabriel Gheorghe Custurea, Circulaţia monedei bizantine în Dobrogea (secolele IX-XI)] Victor Spinei
23/24(2000/2001), Seite 435-436 2016 [Rezension von: Silviu Sanie, Dăinuire prin piatră] Paraschiva Victoria Batariuc
23/24(2000/2001), Seite 437-442 2016 Călătorie de studii în S.U.A. Cornelia Magda-Mantu
23/24(2000/2001), Seite 442-447 2016 Călătorii de studii în Ucraina de Dan Gh. Teodor, Victor Cojocaru
23/24(2000/2001), Seite 447-456 2016 Raport privind activitatea comisiilor mixte româno-ucraineanǎ şi ucraineano-românǎ de istorie, arheologie, etnografie şi folclor partea A II-a: Primii paşi ai colaborǎrii şi activitatea comisiilor între 1995 şi 1997 Victor Cojocaru
23/24(2000/2001), Seite 457-462 2016 Academician Prof. Dr. Olga Necrasov (1910-2000) Mircea Petrescu-Dîmboviţa
23/24(2000/2001), Seite 463-465 2016 Dr. Maria Cristescu 1929-2000 Ana Ţarcă, Maria Ştirbu
23/24(2000/2001), Seite 467-468 2016 Zoltán Székely 1912-2000 Attila László
23/24(2000/2001), Seite 469-470 2003 Violeta Veturia Bazarciuc-Teodoru 1945-2000 Tamilia Elena Marin
23/24(2000/2001), Seite 471-473 2016 Adrian V. Rădulescu (1932-2000) Dan Gh. Teodor
23/24(2000/2001), Seite 475-476 2016 Norme pentru pregătirea manuscriselor destinate publicării în revista "Arheologia Moldovei"
24/24(2000/2001), Seite 21-182 2003 Ceramica din aşezarea geto-dacică de la Poiana judeţul Galaţi de Silvia Teodor, Mircea Nicu, Stela Ţau
25(2002), Seite 5-45 2016 Quelques observations concernant le paléolithique supérieur ancien et récent en Europe est-centrale et occidentale par Vasile Chirica
25(2002), Seite 47-67 2016 Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni de Cornelia-Magda Lazarovici
25(2002), Seite 69-92 2004 Materiale din epoca bronzului târziu din aşezarea Mereni de Eugen Sava
25(2002), Seite 93-112 2016 Descoperiri arheologice în Aşezarea din Epoca Fierului de la Brădiceşti Iaşi (III) de Constantin Iconomu
25(2002), Seite 113-138 2016 Vase şi obiecte miniaturale descoperite în aşezarea geto-dacică de la Poiana de Silvia Teodor, Mircea Nicu
25(2002), Seite 139-152 2016 Relaţiile dintre greci şi "barbari” la nordul şi nord-vestul Pontului Euxin reflectate în trei decrete din perioada elenistică de Victor Cojocaru
25(2002), Seite 153-164 2016 Descoperiri mărunte de la Barboşi-Galaţi (I) 1. Un tipar pentru turnare ; 2. Fragmente de sticlă policromă de Silviu Sanie
25(2002), Seite 165-207 2016 Amfore pontice romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos de Dorel Paraschiv
25(2002), Seite 209-218 2016 Rolul reşedinţelor domneşti în consolidarea statului moldovenesc de Costică Asăvoaie
25(2002), Seite 219-235 2016 Din nou despre ceramica cenuşie de la Suceava de Paraschiva-Victoria Batariuc
25(2002), Seite 237-251 2016 Negoieşti, un village de la zone de Neamţ dans les XIVe-XVIIe siècles par Rodica Popovici
25(2002), Seite 253-270 2016 Despre descoperirile monetare de tip Koson de Lucian Munteanu
25(2002), Seite 271-273 2016 Două sigilii bizantine inedite de la Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea) de Costel Chiriac
25(2002), Seite 275-277 2016 Epigrafie-istorie de Silviu Sanie
25(2002), Seite 279-291 2016 Studiul materialului arheozoologic din situl de la Liveni (sfârşitul Cucutenianului B) de Sergiu Haimovici, Aurelia Ungurianu
25(2002), Seite 293-304 2016 Observaţii asupra buruienăriilor descoperite în aşezările complexului cultural Cucuteni de Felicia Monah, Dan Monah
25(2002), Seite 305-308 2016 Date arheozoologice privind strategia de punere în valoare a unor animale sălbatice în aşezări medievale de pe teritoriul României de Luminiţa Bejenaru
25(2002), Seite 309-312 2016 Restaurarea unui cadran solar medieval descoperit la Iaşi - Centrul de Afaceri de Maria Geba, Ana-Maria Vlad
25(2002), Seite 313-314 2016 [Rezension von: Victor Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura] Sorin Julea
25(2002), Seite 314-316 2016 [Rezension von: Lars-Erik Englund, Blästbruk] George Bilavschi
25(2002), Seite 316-319 2016 [Rezension von: Livia Buzoianu, Civilizaţia greacǎ în zona vest-ponticǎ şi impactul ei asupra lumii autohtone] Dan Aparaschivei
25(2002), Seite 319-323 2016 [Rezension von: Maria Bǎrbulescu, Viaţa ruralǎ în Dobrogea romanǎ] Dan Aparaschivei
25(2002), Seite 319 2016 [Rezension von: Mircea Ignat, Dacii liberi din Moldova] Alina Ifrim
25(2002), Seite 323-326 2016 [Rezension von: Zaharia Covacef, Arta sculpturalǎ în Dobrogea romanǎ] Cecilia Stoian
25(2002), Seite 326-327 2016 [Rezension von: Renata Ciolek, Katalog znalezisc monet rzymskich na Pomarzu] Cecilia Stoian
25(2002), Seite 327-330 2016 [Rezension von: Inspecto Nummo] Cecilia Stoian
25(2002), Seite 330-332 2016 [Rezension von: Ana-Maria Velter, Transilvania în secolele V-XII] Victor Spinei
25(2002), Seite 332-335 2016 [Rezension von: Gh. Mǎnucu Adameşteanu, Istoria Dobrogei în perioada 969-1204] George Aurelian Bilavschi
25(2002), Seite 335-337 2016 [Rezension von: Doina Ciobanu, Exploatarea sǎrii în perioada marilor migraţii (sec. I-XIII e.n.) în spaţiul carpatodunǎrean] George Dan Hânceanu
25(2002), Seite 337-338 2016 [Rezension von: Vlad Ghimpu, Biserici şi mǎnǎstiri medievale în Basarabia] Mihai Giosan
25(2002), Seite 338-339 2016 [Rezension von: Moldova şi economia de schimb europeanǎ] Lucian Munteanu
25(2002), Seite 339-340 2016 [Rezension von: Constantin Tomozei, Elena Tomozei, Biserica Precista din Bacǎu] Simona Stanciu
25(2002), Seite 340-341 2016 [Rezension von: Studia Asiatica, revue internationale d’études asiatiques] Dan Floareş
25(2002), Seite 341-343 2016 [Rezension von: Archaeus. Études d’histoire des religions, V.] George Aurelian Bilavschi
25(2002), Seite 345-347 2016 Constantin Iconomu la 60 de ani Dan Aparaschivei
25(2002), Seite 349-352 2016 Jurij G. Vinogradov (1946-2000) Victor Cojocaru
26(2003), Seite 5-8 2016 Dan Gh. Teodor la 70 de ani Mircea Petrescu-Dîmboviţa
26(2003), Seite 9-14 2016 Dan Monah la 60 de ani Constantin Iconomu
26(2003), Seite 15-20 2016 Vasile Chirica la 60 de ani Cecilia Stoian
26(2003), Seite 21-29 2016 Victor Spinei la 60 de ani George A. Bilavschi
26(2003), Seite 31-43 2005 Stesichoros şi mitul doric de Mihail Vasilescu
26(2003), Seite 45-50 2016 Mên, Attis and Mithras in Asia Minor the enrichment of specific features of lunar-type deities in the Anatolian provinces de Iulian Moga
26(2003), Seite 51-58 2016 Contribuţii la iconografia Cavalerilor danubieni în Dobrogea (I) de Constantin Iconomu, Costel Chiriac
26(2003), Seite 59-90 2016 Tombes tumulaires pendant l'antiquité tardive et la grande migration des peuples dans l'espace carpato-dniéstrien par Ion Ioniţă
26(2003), Seite 91-143 2016 Cetatea orheiului vechi în lumina cercetărilor arheologice din anii 1996-2000 de Gheorghe Postică
26(2003), Seite 145-178 2016 Elemente animaliere pe cahle descoperite în Moldova de Paraschiva Victoria Batariuc, Sergiu Haimovici
26(2003), Seite 179-194 2016 Structuri geospaţiale în zona Codrii Orheiului şi raporturile lor cu elementul antropic de Ludmila Bacumenco
26(2003), Seite 195-206 2016 Recent discoveries belonging to early/middle bronze age in central Moldavia by Neculai Bolohan
26(2003), Seite 207-211 2016 Industria litică cioplită din aşezarea neolitică timpurie de la Şeuşa "La Cărarea Morii" de Ion Cornel Băltean
26(2003), Seite 213-218 2016 Divinitatea capadociană Mâ la Roma de Iulian Moga
26(2003), Seite 219-240 2016 Scurt istoric al numismaticii de Virgil Mihailescu-Bîrliba
26(2003), Seite 241-264 2016 Despre emiterea monedelor de tip koson de Lucian Munteanu
26(2003), Seite 265-285 2016 Note numismatice (V) Viorel M. Butnariu
26(2003), Seite 287-296 2016 Studiu arheozoologic al materialului găsit în aşezarea de cultură Criş de la Trestiana zona B de Sergiu Haimovici
26(2003), Seite 297-306 2016 Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003) de Cornelia-Magda Lazarovici, Dan Botezatu, Linda Ellis, Senica Ţurcanu
26(2003), Seite 307-324 2016 O groapă cu oseminte umane atribuită culturii Babadag descoperită în nivelul precolonial de la Orgame (com. Jurilovca, jud. Tulcea) de Sorin Ailincăi, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru
26(2003), Seite 325-330 2016 Date arheozoologice privind tipologia bovinelor crescute în aşezările medievale de pe teritoriul României de Luminiţa Bejenaru
26(2003), Seite 331-343 2005 Din corespondenţa lui Ion Nestor de Mircea Petrescu-Dîmboviţa
26(2003), Seite 345-346 2016 [Rezension von: Vasile Chirica ; Dumitru Boghian, Arheologia preistorică a lumii] Ion Cornel Băltean
26(2003), Seite 346-348 2016 [Rezension von: Travaux de numismatique grecques offerts à Georges Le Rider] Virgil Mihailescu-Bîrliba
26(2003), Seite 348-349 2016 [Rezension von: Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen, I] Virgil Mihailescu-Bîrliba
26(2003), Seite 349-350 2016 [Rezension von: Colecţii din Muntenia] Bobi Apăvăloaei
26(2003), Seite 350-351 2016 [Rezension von: Richard Reece, The Coinage of Roman Britain] Virgil Mihailescu-Bîrliba
26(2003), Seite 351-353 2016 [Rezension von: Jean-Pierre Bost ; Clary Namin, Les Monnaies] Virgil Mihailescu-Bîrliba
26(2003), Seite 353-354 2016 [Rezension von: Jurij M. Mogaričev, Peščernye cerkvi Tavriki] Ludmila Bacumenco
26(2003), Seite 354-357 2016 [Rezension von: I. G. Konovalova ; V. B. Perkhavko, Drevnjaja Rus’ i Nižnee Podunav’e] Vitalie Josanu
26(2003), Seite 357-359 2016 [Rezension von: Biblia 1688] Mircea Ciubotaru
26(2003), Seite 359-361 2016 [Rezension von: Constantin Burac, Ţinuturile Ţării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea] Vasile Bilius
26(2003), Seite 361 2016 [Rezension von: Archævs] Liviu Pilat
26(2003), Seite 363-367 2016 Ion Hâncu 28.07.1931-24.05.2003 Gheorghe Postică
26(2003), Seite 368-370 2016 Helmut Roth Ion Ioniţă
27(2004), Seite 7-17 2016 Arta şi religia preistorică în teoria arheologică românească de Mircea Anghelinu
27(2004), Seite 19-32 2016 Le paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tisa par Vasile Chirica, Ilie Borziac
27(2004), Seite 33-39 2016 Consideraţii asupra cronostratigrafiei paleoliticului superior de la Lapoş de Marin Cârciumaru, Ovidiu Cârstina, Mariana Pleşa
27(2004), Seite 41-60 2016 Construcţii experimentale pentru culturile Precucuteni şi Cucuteni de Dan Monah, Vasile Cotiugă, Ovidiu Cotoi
27(2004), Seite 61-82 2016 Cultele egiptene în Dacia Romană de Silviu Sanie
27(2004), Seite 83-87 2016 Contribuţii la iconografia Cavalerilor danubieni în Dobrogea (II) de Constantin Iconomu, Costel Chiriac
27(2004), Seite 89-95 2016 O plăcuţă cu inscripţie din zona Beidaud, jud. Tulcea de Dan Aparaschivei, Ionel Matei
27(2004), Seite 97-135 2016 Generalităţi privind nomadismul ecvestru în extremitatea vestică a Eurasiei în secolele IX-XIII de Victor Spinei
27(2004), Seite 137-163 2016 Începuturi ale urbanisticii medievale româneşti extracarpatice secolele XIII-XVI de Teodor Octavian Gheorghiu
27(2004), Seite 165-176 2016 Două tunuri de bronz din perioada lui Ştefan cel Mare descoperite în cetatea Orheiului Vechi de Gheorghe Postică
27(2004), Seite 177-182 2016 Inele de argint ale unor boieri moldoveni cu ascendenţă domnească de Vlad Ghimpu
27(2004), Seite 183-224 2016 Terminologia reşedinţelor boiereşti în documentele din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI de Cristian Nicolae Apetrei
27(2004), Seite 225-228 2016 Începutul şi sfârşitul monetăriei dacice de Virgil Mihailescu-Bîrliba
27(2004), Seite 229-231 2016 Din istoricul cercetării numismatice a Daciei preromane de Tiberius D. Părpăuţă
27(2004), Seite 233-239 2016 Cius new Roman finds on the Danubian limes in Scythia (Dobrodja) by Costel Chiriac, Carmen Ungureanu
27(2004), Seite 241-260 2016 Aspecte ale circulaţiei monetare în Moldova în secolele XVI-XVII de Lucian Munteanu
27(2004), Seite 261-264 2016 O stafie bântuie prin Europa proto-oraşele neolitice de Dan Monah
27(2004), Seite 265-267 2016 Câteva descoperiri arheologice de mici obiecte în Dobrogea de Constantin Iconomu, Ionel Matei
27(2007), Seite 269-288 2008 Studiul biometric asupra resturilor faunistice ale bovinelor domestice descoperite în situri preistorice din Transilvania de Diana Bindea
27(2004), Seite 289-300 2016 Răspândirea plantelor cultivate în spaţiul carpato-nistrean în mileniile VI-IV î.H. de Felicia Monah
27(2004), Seite 301-304 2016 Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea cucuteniană de la Scânteia, jud. Iaşi de Maria Ştirbu
27(2004), Seite 305 2016 [Rezension von: Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României] Tiberius D. Părpăuţă
27(2004), Seite 306-307 2016 [Rezension von: V. Chirica ; D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii] Nicolae Ursulescu
27(2004), Seite 307-308 2016 [Rezension von: Magda Tulok (Hg.), English-Hungarian and Hungarian-English Dictionary of archaeological terms] Attila Laszlo
27(2004), Seite 307 2016 [Rezension von: Strabon, bulletin d'information historique] Dan Aparaschivei
27(2004), Seite 309 2016 [Rezension von: Victor Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura] George Bodi
27(2004), Seite 310-311 2016 [Rezension von: Mihalache Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei] Cristina Crețu
27(2004), Seite 311-313 2016 [Rezension von: Ion Nicoliță ; Silvia Teodor ; Aurel Zanoci, Butuceni] Constantin Iconomu
27(2004), Seite 313-316 2016 [Rezension von: Radu Vulpe, Piroboridava, ] Constantin Iconomu
27(2004), Seite 316-318 2016 [Rezension von: Festus, Breviarium rerum gestarum populi romani editio bilingnis] Octavian Bounegru
27(2004), Seite 318 2016 [Rezension von: Silviu Sanie, Scriere şi imagini în spaţiul carpato-nistrian] Victor Cojocaru
27(2004), Seite 318-323 2016 [Rezension von: Vasile Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă] George-Dan Hânceanu
27(2004), Seite 323-325 2016 [Rezension von: Delia Moisil, Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en Roumanie] Valentin-Ştefan Piftor
27(2004), Seite 325-326 2016 [Rezension von: Lucreţiu Mihailescu Birliba, Sclavi şi liberţi imperiali în provinciile romane din Illyricum] Cecilia Stoian
27(2004), Seite 326-330 2016 [Rezension von: Vasile Lica, The coming of Rome in the Dacian world] Dan Aparaschivei
27(2004), Seite 330-334 2016 [Rezension von: Piotr Dyczek, Roman Amphorae of the 1st - 3rd centuries AD found on the Lower Danube] Andrei Opaiț
27(2004), Seite 334-339 2016 [Rezension von: Monnaies et parures du Musée d’Histoire de la Moldavie de Iaşi] Lucian Munteanu
27(2004), Seite 339-340 2016 [Rezension von: Tyras, Cetatea Albâ/Belhorod-Dnistros' kyj] Silviu Sanie
27(2004), Seite 340-341 2016 [Rezension von: Victor Cojocaru, Populaţia zonei nordice şi nord-vestice a Pontului Euxin în secolele VI-I a. Chr. pe baza izvoarelor epigrafice] Silviu Sanie
27(2004), Seite 341-342 2016 [Rezension von: Dan Gh. Teodor, Spaţiul carpato-dunâreano-pontic in mileniul marilor migraţii] Dan Aparaschivei
27(2004), Seite 342-343 2016 [Rezension von: Ioan Mitrea, Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII] Pavel Petrea
27(2004), Seite 344-346 2016 [Rezension von: Daniela Marcu Îstrate, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700]$IVictor Spinei
27(2004), Seite 344 2016 [Rezension von: Victor Spinei, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century] Bogdan-Petru Maleon
27(2004), Seite 346-348 2016 [Rezension von: Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII] Ioan Mitrea
27(2004), Seite 348-349 2016 [Rezension von: Dumitru Ţeicu, Studii istorice] Artemiza Damian
27(2004), Seite 350 2016 [Rezension von: Luminița Bejenaru, Arheozoologia spaţiului românesc medieval] Sergiu Haimovici
27(2004), Seite 350 2016 [Rezension von: Paraschiva Victoria Batariuc, Cetatea de Scaun a Sucevei] George A. Bilavschi
27(2004), Seite 353-359 2016 L'activité des commissions mixtes Roumaino-Ukraïnienne et Ukraïnieno-Roumaine d'histoire, d'archéologie, d'éthnographie et de folklore (1994-2002) Mircea Petrescu-Dîmbovița
27(2004), Seite 360-361 2016 Simpozionul Internaţional "Aspects of Spiritual Life In South East Europe from Prehistory to the Middle Ages" Victor Cojocaru
27(2004), Seite 361-365 2016 Simpozionul internaţional "Elemente de spiritualitate în spaţiul Carpato-Nistrean Preistorie” Vasile Chirica şi Romeo Ionescu
27(2004), Seite 365-366 2016 Simpozionul naţional "Arheologia epocii lui Ştefan cel Mare” Iaşi, 16-17 Aprilie 2004 Costică Asăvoaie
27(2004), Seite 366-367 2016 Masă rotundă organizată la Accademia di Romania din Roma (Septembrie 2004) Victor Spinei
27(2004), Seite 367-369 2016 Stagiu de documentare ştiințifică în Suedia (Noiembrie 2003) Victor Spinei
27(2004), Seite 369- 2016 Călătorie de documentare ştiinţifică în Marea Britanie (2003) Victor Spinei
27(2004), Seite 370 2016 Călătorie de documentare in Bulgaria Cecilia Stoian
27(2004), Seite 371-374 2016 Laudatio magistrului Alexandru Zub Victor Spinei
27(2004), Seite 375 2016 Alexandru Zub gânduri la o aniversare Silviu Sanie
27(2004), Seite 377-378 2016 Cuvânt de răspuns la festivitatea de omagiere Alexandru Zub
27(2004), Seite 379-383 2016 Olga Necrasov, (1910-2000) teacher and scientist academician, professor, docent doctor in science Constantin Toma, Luminiţa Bejenaru
27(2004), Seite 385-395 2016 Profesorul Sergiu Haimovici, la a 75-a aniversare Luminiţa Bejenaru
27(2004), Seite 397-407 2016 Gheorghe Poenaru Bordea (28.06.1937-13.05.2004) Virgil Mihailescu-Bîrliba
28(2005), Seite 7-8 2016 Hommage à un grand savant et créateur d'école par Victor Spinei ; traduit par Michaela Spinei
28(2005), Seite 9-10 2016 Cuvant de salut din partea conducerii Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române de Dan Berindei
28(2005), Seite 11-12 2016 Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa nonagenar de Al. Zub
28(2005), Seite 13-15 2005 Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa un neobosit deschizător de drumuri de Nicolae Ursulescu
28(2005), Seite 19-20 2016 Mircea Petrescu-Dîmboviţa profesor şi cercetător de Dan Gh. Teodor
28(2005), Seite 21-22 2016 Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi muzeul de istorie şi arheologie Piatra-Neamţ de Gheorghe Dumitroala
28(2005), Seite 23-26 2016 Mircea Petrescu-Dîmboviţa animator al cercetărilor arheologice din Moldova de Dan Monah
28(2005), Seite 27-28 2016 La cea de a 90-a aniversare de Valeriu D. Cotea
28(2005), Seite 29-37 2016 Mulţumiri şi recunoştinţă de Mircea Petrescu-Dîmboviţa
28(2005), Seite 39-40 2016 Conferirea titlului de Doctor honoris causa academicianului Mircea Petrescu-Dîmboviţa la Universitatea din Suceava de Victor Spinei
28(2005), Seite 41-55 2016 La géologie et la géomorphologie de Mitoc par Vasile Chirica et Constantin Mihailescu
28(2005), Seite 57-73 2016 Olăritul în cultura Cucuteni de Ruxandra Alaiba
28(2005), Seite 75-124 2016 Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”) von Virgil Mihailescu-Bîrliba
28(2005), Seite 125-138 2016 Un mormânt de inhumație descoperit la Prăjeni (jud. Botoşani) şi unele probleme privind începutul Hallstatt-ului în regiunea Carpaţilor Nordici de Nicolae Ursulescu, Paul Şadurschi
28(2005), Seite 139-148 2016 O nouă "fibulă pomeraniană" în România de Mircea Babes, Radu Coman
28(2005), Seite 149-158 2016 Instrumente medicale de epocă romană din Dobrogea de Dan Aparaschivei, Ionel Matei
28(2005), Seite 159-174 2016 Tipare din secolele VI-XI d.Hr. în regiunile carpato-nistriene de Dan Gh. Teodor
28(2005), Seite 175-187 2016 Istoricul cercetărilor cu privire la fortificaţiile medievale timpurii din Transilvania de Ioan Marian Ţiplic
28(2005), Seite 189-200 2016 Observaţii privind tehnica de obţinere a ceramicii decorative de faţadă din Moldova medievală de Paraschiva-Victoria Batariuc
28(2005), Seite 201-204 2016 Despre necesitatea unui demers istoriografic în arheologia din România de Cristina Crețu
28(2005), Seite 205-207 2016 Un topor de bronz de tip Monteoru descoperit la Bicaz de Roxana Munteanu
28(2005), Seite 209-217 2016 Descoperiri arheologice din zona aşezării getice de la Floriile (jud. Constanţa) de Costel Chiriac, Constantin Iconomu
28(2005), Seite 219-222 2016 O oglindă romană de plumb din sud-vestul Dobrogei de Cecilia Stoian, Ionel Matei
28(2005), Seite 223-227 2016 Earrings moulded in the shape of bunch of grapes on Romanian territory (10th -11th centuries) de Aurel Dragotă, Anca Niţoi
28(2005), Seite 229-263 2016 Aperçu sur la présence de la monnaie macédonienne au nord du Danube de Tiberiu Dumitru Părpăuţă
28(2005), Seite 265-302 2016 Utilizarea testului X2 în arheologie studiu de caz - necropola neolitică de la Cernica de Raluca Kogălniceanu
28(2005), Seite 303-311 2016 Câteva observaţii privind analizele pedologice din tumulul nr. 2, aparţinând culturii Komariv, de Ia Adâncata-lmaş, jud. Suceava de Bogdan Niculică, Vasile Budui
28(2005), Seite 313-325 2016 Exploatarea faunei de către locuitorii aşezării de la Oltina (Constanţa) de Simina Stanc, Luminiţa Bejenaru
28(2005), Seite 327-334 2016 O problemă incomplet rezolvată studiul resturilor animaliere depuse ca ofrandă în necropole aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov de Sergiu Haimovici
28(2005), Seite 335-356 2016 Determinări arheobotanice pentru tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru (1979-2005) de Felicia Monah, Dan Monah
28(2005), Seite 357-362 2016 Analiza macroresturilor vegetale din staţiunile calcolitice de la Luncaviţa şi Isaccea, judeţul Tulcea de Felicia Monah
28(2005), Seite 363-370 2016 Orest Tafrali sau loan Andrieşescu? dispută pentru ocuparea unei catedre la Universitatea din Iaşi de Dimitrie-Ovidiu Boldur
28(2005), Seite 371-372 2016 [Rezension von: Mircea Petrescu-Dîmboviţa ; Mădăltn-Cornel Văleanu, Cucuteni-Cetătuie] George Bodi
28(2005), Seite 372-373 2016 [Rezension von: Scripta Praehistorica] Raluca Kogălniceanu
28(2005), Seite 373-377 2016 [Rezension von: Nicolae Ursulescu, Preuteşti-Haltă] Mircea Petrescu-Dîmboviţa
28(2005), Seite 377-378 2016 [Rezension von: Dragomir Nicolae Popovici, Cultura Cucuteni] Mircea Petrescu-Dîmboviţa
28(2005), Seite 378-382 2016 [Rezension von: Ion Mareş, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României] Mircea Petrescu-Dîmboviţa
28(2005), Seite 382-384 2016 [Rezension von: Elias K. Petropoulos, Hellenic colonization in Euxeinos Pontos] Victor Cojocaru
28(2005), Seite 384-385 2016 [Rezension von: Res Gestae Divi Augusti] Virgil Mihailescu-Bîrliba
28(2005), Seite 385-388 2016 [Rezension von: Arnold A. Lelis ; William A. Percy ; Beert C. Verstraete, The age of marriage in Ancient Rome] Dan Aparaschivei
28(2005), Seite 388-389 2016 [Rezension von: Mihai Popescu, La religion dans l’armée romaine de Dacie] Nelu Zugravu
28(2005), Seite 389-391 2016 [Rezension von: Georges Depeyrot ; Delia Moisil, Le trésor de Frânceşti (Roumanie)] Tiberius D. Pârpăuţă
28(2005), Seite 391-393 2016 [Rezension von: Traian Diaconescu, L'ethnogenese des roumains] Nicolae Baran
28(2005), Seite 393-395 2016 [Rezension von: Andrei Opaiţ, Local and imported ceramics in the Roman province of Scythia (4th-6th centuries AD)] Sever-Petru Boţan
28(2005), Seite 395-396 2016 [Rezension von: Ioan Capros̜u, Documente privitoare la istoria oraşului laşi, vol. VI] Laurenţiu Râdvan
28(2005), Seite 395 2016 [Rezension von: Sergiu Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX] Nelu Zugravu
28(2005), Seite 397 2005 [Rezension von: Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVl-lea] Alexandra-Marcela Popescu
28(2005), Seite 397-399 2016 [Rezension von: Tamara Nesterov, Situl Orheiul Vechi] George A. Bilavschi
28(2005), Seite 399-401 2016 [Rezension von: Michel Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental]§hSimona-Angela Alexandru
28(2005), Seite 401-403 2016 [Rezension von: Felicia Monah, Flora şi vegetaţia cormofitelor din Lunca Siretului] Nicoleta Nechita
28(2005), Seite 403-406 2016 [Rezension von: C. Bourquin-Mignot, La botanique] Felicia Monah
28(2005), Seite 407-410 2016 Înfiinţarea primului muzeu consacrat civilizaţiei Cucuteni din România de Dan Monah
28(2005), Seite 411-412 2016 International Symposium Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Present de Victor Cojocaru, Adrian Poruciuc
28(2005), Seite 413-414 2016 La Chronique du Colloque International d’Archéologie Culti Orientali e Tradizionali nel Periodo del Principato nell’area Danubiano-Balcanica Accademia di Romania in Roma, le 21-22 Avril 2005 de Dan Aparaschivei
28(2005), Seite 415-418 2016 Bursă de studii în Italia de Cornelia Magda-Lazarovici
28(2005), Seite 419-425 2016 Dr. Vasile Ursachi, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi al Academiei Române de Dan Gh. Teodor
28(2005), Seite 427-433 2016 Alexandru Păunescu 3 Martie 1931-1 Mai 2003 Vasile Chirica
28(2005), Seite 435-437 2016 Nicolae Baran (1909-2005) Traian Diaconescu
29(2006), Seite 7-34 2006 Ecologia şi sinergetica colectivelor umane din spaţiul carpato-nistrean în Paleoliticul superior de Ilie Borziac, Vasile Chirica, Atanasie Prepeliţă
29(2006), Seite 35-56 2006 Consideraţii privind utilajul litic cioplit din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti - „La Pod” de George Bodi
29(2006), Seite 57-65 2006 Un mormânt de la sfârşitul primei epoci a fierului de la Pocreaca-Iaşi de Constantin Iconomu
29(2006), Seite 67-77 2006 Flaminii municipali şi cultul imperial în provinciile Moesia Inferior şi Moesia Superior de Dan Aparaschivei
29(2006), Seite 79-92 2006 Chronology of Sântana de Mureş - Cernjachov type of settlement and necropolis from Budeşti (Republic of Moldova) by Vlad Vornic
29(2006), Seite 93-123 2006 A contribution to the study of bow fibulae of Werner’s class I G by Florin Curta
29(2006), Seite 125-151 2006 Arme, armuri, piese de harnaşament ilustrate pe cahle descoperite în Moldova. Secolele XV-XVII de Paraschiva-Victoria Batariuc
29(2006), Seite 153-158 2006 Cu privire la toporul cu braţele în cruce descoperit la Pădureni-Huşi (jud. Vaslui) de Marin Dinu
29(2006), Seite 159-166 2006 Primele rezultate din săpăturile arheologice de la Roşiori-Dulceşti (2004) de George Dan Hânceanu
29(2006), Seite 167-169 2006 Ceramica de tip Milet descoperită la Brăila de Niculina Dinu
29(2006), Seite 171-178 2006 Despre volumul I al noului tratat de istorie a românilor de Virgil Mihailescu-Bîrliba
29(2006), Seite 179-184 2006 Date generale privind teoria arheologică din fosta URSS de Cristina Creţu
29(2006), Seite 185-191 2006 Opinions concernant l’art et les religions paléolithiques sur la base d’une grande découverte par Vasile Chirica
29(2006), Seite 193-198 2006 Les plus anciennes peintures paléolithiques d’Italie par Vasile Chirica
29(2006), Seite 199-201 2006 O nouă machetă de ambarcaţiune descoperită în aşezarea cucuteniană de la Pocreaca-Iaşi de Constantin Iconomu
29(2006), Seite 203-207 2006 Observaţii privind realizarea unei podoabe descoperite în necropola tumulară de la Adâncata-Imaş (judeţul Suceava) de Bogdan Petru Niculică, Ilie Cojocaru
29(2006), Seite 209-218 2006 Două cranii trepanate identificate în necropola Monteoru de la Cândeşti (perioada bronzului mijlociu) de Georgeta Miu
29(2006), Seite 219-221 2006 Arheozoologia în cercetările întreprinse de Olga Necrasov de Maria Ştirbu
29(2006), Seite 223-234 2006 Studiul materialului faunistic descoperit în situl de cultură Noua de la Poşta Elan (jud. Vaslui), corelat cu cel găsit în alte situri de Sergiu Haimovici
29(2006), Seite 235-252 2006 Stadiul cercetărilor arheozoologice privind pre- şi protoistoria din Transilvania de Diana Bindea
29(2006), Seite 253-258 2006 Paleofauna neolitică de la Ruginoasa (jud. Iaşi) şi unele aspecte ale ocupaţiei locuitorilor cucutenieni din această aşezare de Maria Ştirbu
29(2006), Seite 259-269 2006 Cartografia veneţiană din secolele XIV-XVII şi cunoştinţele privind Dunărea Inferioară şi Marea Neagră de Grigore Arbore Popescu
29(2006), Seite 271-278 2006 Elemente de păgânism în credinţele poporului român de Alexandru V. Boldur
29(2006), Seite 279-280 2006 [Rezension von: Vasile Chirica, Ilie Borziac, Gisements du Paléolithique Inférieur et Moyen entre le Dniestr et la Tissa] Nicolae Ursulescu
29(2006), Seite 280-283 2006 [Rezension von: Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacian] L. M. Cazacu-Davidescu
29(2006), Seite 283-287 2006 [Rezension von: Alexandru Păunescu, Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Carpaţi şi Siret] Mihai Cucolea
29(2006), Seite 287-288 2006 [Rezension von: Cercetări arheologice din zona lacului de acumulare Bicaz] Sergiu Enea
29(2006), Seite 288 2006 [Rezension von: Attila László, De la prima familie la primele state] Constantin Iconomu
29(2006), Seite 288-289 2006 [Rezension von: Mioara Turcu, Arheologie] Ovidiu D. Boldur
29(2006), Seite 290-291 2006 [Rezension von: Ethnic contacts and cultural exchanges North and West of the Black Sea from the Greek colonization to the Ottoman conquest] Silviu Sanie
29(2006), Seite 291-292 2006 [Rezension von: Gh. Papuc, Tomis I, Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană şi romană târzie] Dorel Paraschiv
29(2006), Seite 292-293 2006 [Rezension von: Studii de istorie veche şi medievală, Omagiu profesorului Gheorghe Postică] Pavel Petrea
29(2006), Seite 293-294 2006 [Rezension von: Octavian Liviu Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş–Černjacov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani)] Dan Gh. Teodor
29(2006), Seite 295-296 2006 [Rezension von: To peri tes ktiseos tes Monemvasias Chronikon - Cronica Monemvasiei] Dan Gh. Teodor
29(2006), Seite 296-302 2006 [Rezension von: Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin] Florin Hău
29(2006), Seite 302-303 2006 [Rezension von: Gabriel H. Decuble, Die hagiographische Konvention] Andrei Corbea
29(2006), Seite 303-304 2006 [Rezension von: Harald Zimmermann, Papalitatea în Evul Mediu] Alexandra Popescu
29(2006), Seite 304-305 2006 [Rezension von: Simina Margareta Stanc, Relaţiile omului cu lumea animală] Dorel Paraschiv
29(2006), Seite 305-208 2006 [Rezension von: Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe] Victor Spinei
29(2006), Seite 308-312 2006 [Rezension von: Mircea D. Matei, Lucian N. Chiţescu, Cetatea de pământ de la Bârlad] Adrian Andrei Rusu
29(2006), Seite 312-316 2006 [Rezension von: Atlas istoric al oraşelor din România, Seria A – Moldova, Fascicula 1 – Suceava] Irina Mădălina Şarban
29(2006), Seite 316-317 2006 [Rezension von: Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653–1658)] Leonard Dragomir
29(2006), Seite 317-319 2006 [Rezension von: Studia Historica, Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi] Simona Ivaşcă
29(2006), Seite 321-347 2006 Activitatea științifică a Institutului de Arheologie din Iași în anii 2004–2005 de Lucian Munteanu
29(2006), Seite 349-351 2006 Primul Congres Internaţional al Civilizaţiei Tripoliene (Kiev, 7–11 octombrie 2004) de Dan Monah
29(2006), Seite 353-358 2006 Proiectul „Exploatarea sării preistorice în România şi Anatolia” de Dan Monah
29(2006), Seite 359-360 2006 Profesorul Alexandru Vulpe - Membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi Victor Spinei
29(2006), Seite 360-362 2006 Profesorul universitar Alexandru Vulpe, un reprezentant de seamă al cercetării arheologice româneşti Constantin Iconomu
29(2006), Seite 362-363 2006 Alexandru Vulpe - Istoric al preistoriei Attila László
29(2006), Seite 363-364 2006 Profesorul Alexandru Vulpe la 75 de ani Virgil Mihailescu-Bîrliba
29(2006), Seite 365-367 2006 Wolfgang Schuller zum 70. Geburtstag Alexander Rubel
29(2006), Seite 369-370 2006 Claudiu Paradaiser (1933–2006) Cătălin Hriban
30(2007), Seite 7-40 2008 Consideratii preliminare asupra celor mai importante surse de materie primǎ liticǎ întrebuintatâ in preistorie pentru realizarea utilajelor de Marin Cârciumaru, Elena Cristina Nițu, Mădălina Frânculeasa
30(2007), Seite 41-71 2008 River navigation in the Cucuteni-Tripol’e culture? by Olaf Höckmann
30(2007), Seite 74-85 2008 Considerații preliminare asupra utilajului litic șlefuit din așezarea cucuteniană de la Hoisești-"La Pod" de George Bodi
30(2007), Seite 87-116 2008 Sarea în preistoria României de Dan Monah
30(2007), Seite 117-127 2008 Études sur la crédibilité d’Hérodote III les stèles de Darius de Thrace par Mihail Vasilescu
30(2007), Seite 129-136 2008 Semnificația purtării crucilor pectorale descoperite la nord de Dunăre în secolele VI-VII de Alexandru Madgearu
30(2007), Seite 137-180 2008 Episcopia cumanilor coordonate evolutive de Victor Spinei
30(2007), Seite 181-197 2008 Éléments vestimentaires représentés sur des carreaux de poêle de la Moldavie médiévale par Paraschiva-Victoria Batariuc
30(2007), Seite 199-220 2008 Das Geld und die Münze von Virgil Mihailescu-Bîrliba
30(2007), Seite 221-235 2008 La tezaurul monetar de la Iași (2002) Addendum de Lucian Munteanu, Adrian Popovici, Iulian Lipovanu
30(2007), Seite 237-260 2008 Ceramica descoperită în atelierele de olărit de la Trinca izvorul lui Luca, raionul Edineț, Republica Moldova. Grupul cultural Horodiștea/Erbiceni-Gordinești-Kasperovka (I) de Ruxandra Alaiba
30(2007), Seite 261-266 2008 Herodot notă filologică privind două probleme controversate de Traian Diaconescu
30(2007), Seite 267-275 2008 Descoperiri întâmplătoare din epoca fierului în Dobrogea de Constantin Iconomu, Costel Chiriac
30(2007), Seite 277-285 2008 Ceramica bastarnă din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) de George Dan Hânceanu
30(2007), Seite 287-296 2008 Observații pe marginea unui volum recent privitor la așezarea antică de pe insula Berezan de Valeriu Banaru
30(2007), Seite 297-305 2008 Descoperiri mărunte la Barboși-Galați (II) de Silviu Sanie
30(2007), Seite 307-321 2008 "Din estul elenistic în vestul roman” observații pe marginea unui volum de studii recent apărut de Victor Cojocaru
30(2007), Seite 323-327 2008 Accesorii din metal descoperite în Dobrogea, provenite dintr-o colecție particulară de George Bilavschi, Ionel Matei
30(2007), Seite 329-331 2008 Studiul unui bucraniu fragmentar de bour (bos primigenius) importanța sa cultică și sistematică de Sergiu Haimovici
30(2007), Seite 333-342 2008 Nouvelles déterminations archéobotaniques pour la Roumanie par Felicia Monah
30(2007), Seite 343-357 2008 Rom. Gard un vechi germanism și implicațiile sale lingvistice și istorice de Adrian Poruciuc
30(2007), Seite 359-361 2008 [Rezension von: Alexandru Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut, I, 2] Mihai Cucolea
30(2007), Seite 361-363 2008 [Rezension von: Eugenia Popuşoi, Trestiana] Mircea Petrescu-Dîmboviţa
30(2007), Seite 363-368 2008 [Rezension von: Nicolae Ursulescu, Cucuteni 120 - Valori Universale] Vasile Chirica
30(2007), Seite 368-377 2008 [Rezension von: Der Achilleus-Kult im nördlichen Schwarzmeerraum vom Beginn der griechischen Kolonisation bis in die römische Kaiserzeit] Victor Cojocaru
30(2007), Seite 377 2008 [Rezension von: Adrian Florescu ; Marilena Florescu, Cetăţile traco-getice din secolele VI-III a. Chr. de la Stânceşti] Constantin Iconomu
30(2007), Seite 377-378 2008 [Rezension von: Hermann Parzinger, Die Skythen] Alexander Rubel
30(2007), Seite 378-380 2008 [Rezension von: Stephan Fichtl, La ville celtique, deuxième édition] Dan Aparaschivei
30(2007), Seite 380-384 2008 [Rezension von: Altay Coşcun (Hrsg.), Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat] Victor Cojocaru
30(2007), Seite 380 2008 [Rezension von: Vasile Chirica, Octavian Liviu Şovan, Civilisations prehistoriques et protohistoriques de la zone de Prut moyen] Bogdan Minea
30(2007), Seite 384-386 2008 [Rezension von: Javier Andreu Pintado, Edictum, municipium y lex] Dan Aparaschivei
30(2007), Seite 386-391 2008 [Rezension von: Classica et Christiana 1 (2006)] Victor Cojocaru
30(2007), Seite 391-393 2008 [Rezension von: Gérard Chouquer ; François Favory, Dicţionar de termeni şi expresii gromatice] Adrian Poruciuc
30(2007), Seite 393 2008 [Rezension von: Dorel Paraschiv, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos] Sever-Petru Boţan
30(2007), Seite 394-395 2008 [Rezension von: Octavian Bounegru, Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche á l'époque romaine] Alexander Rubel
30(2007), Seite 395-397 2008 [Rezension von: Alexandru Popa, Romains ou Barbares?] Sergiu Musteaţă
30(2007), Seite 397-400 2008 [Rezension von: Vlad Vornic, Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti] Ion Munteanu
30(2007), Seite 400-402 2008 [Rezension von: István Bóna, Les huns] Cornel Balla
30(2007), Seite 402-404 2008 [Rezension von: Aurel Dragotă, Aspecte de multiculturalitate spirituală] Ioan Marian Ţiplic
30(2007), Seite 404-405 2008 [Rezension von: Victor Spinei, The great migrations in the East and South East of Europe from the ninth to the thirteenth century] D. Micu
30(2007), Seite 405-406 2008 [Rezension von: Adrian Ioniţă, Spaţiul dintre Carpaţii meridionali şi Dunărea inferioară în secolele XI-XIII] Victor Spinei
30(2007), Seite 407-408 2008 [Rezension von: Adrian Andrei Rusu, Castelarea carpatică] Dan Floareş
30(2007), Seite 408-411 2008 [Rezension von: Laurenţiu Chiriac, Monumentele religioase medievale din zona Bârladului] Gheorghe Clapa
30(2007), Seite 411-413 2008 [Rezension von: Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievală română] Adrian Andrei Rusuf
30(2007), Seite 413-415 2008 [Rezension von: L’occident sur ses marges (VIe-Xe siécles)] Cătălin Hriban
30(2007), Seite 415 2008 [Rezension von: Dumitru Agache, Hrisoave inedite de la Ştefan cel Mare şi destinul unor sate din Moldova] Paraschiva-Victoria Batariuc
30(2007), Seite 416-417 2008 [Rezension von: Virgil Mihailescu-Bîrliba, Numismatica, I] Lucian Munteanu
30(2007), Seite 417-418 2008 [Rezension von: Attila László, Introducere în arheologie] Constantin Iconomu
30(2007), Seite 441-443 2008 Pe marginea tezaurului monetar descoperit la Iaşi (2002) expoziţie, simpozion, editare Lucian Munteanu
30(2007), Seite 445-449 2008 Stagiu de documentare la Römisch-Germanische Kommission de la Frankfurt am Main (August 2006) Victor Spinei
30(2007), Seite 451-454 2008 Mircea Babeş la 65 de ani Virgil Mihailescu-Bîrliba
30(2007), Seite 454-460 2008 Mircea Babeş un reputat savant Silvia Teodor
30(2007), Seite 461-463 2008 Ioan Mitrea, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi Silviu Sanie
30(2007), Seite 463-465 2008 Ioan Mitrea repere ale activităţii ştiinţifice Dan Gh. Teodor
30(2007), Seite 467-476 2008 Volker Bierbrauer la 65 de ani = Volker Bierbrauer zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag Ion Ioniţă
30(2007), Seite 477-484 2008 Siegmar von Schnurbein la 65 de ani (Siegmar von Schnurbein zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag) Ion Ioniţă
30(2007), Seite 485-486 2008 Profesorul universitar Ştefan Olteanu la 80 de ani Dan Gh. Teodor
30(2007), Seite 487-490 2008 Întru amintirea lui Alexander Fol (1933-2006) Adrian Poruciuc
30(2007), Seite 491-493 2008 Petre Diaconu (1924-2007) Ionel Cândea
31(2008), Seite 7-21 2008 Evoluţia ideilor privind apariţia paleoliticului superior în România un demers istoriografic de Marian Cosac
31(2008), Seite 23-42 2008 Noi date despre sceptrele cruciforme eneolitice descoperite pe teritoriul Moldovei de Bogdan Petru Niculică
31(2008), Seite 43-78 2008 Le soleil de justice et l’allégorie du chariot céleste de Iulian Moga
31(2008), Seite 79-103 2008 Mijloace de iluminat medievale păstrate în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din Suceava de Paraschiva-Victoria Batariuc
31(2008), Seite 105-118 2008 Ponduri inedite dobrogene dintr-o colecţie particulară de Constantin Iconomu, Costel Chiriac
31(2008), Seite 119-162 2008 Prezenţa monedei bizantine în bazinul Carpaţilor şi la nordul Dunării Inferioare în secolele VIII-IX de Sergiu Musteață
31(2008), Seite 163-171 2008 O aşezare a faciesului neo-eneolitic Stoicani-Aldeni descoperită la Fruntişeni, judeţul Vaslui de Marin Rotaru, Cristian Onel, Florin Varvara, Laurenţiu Ursachi
31(2008), Seite 173-204 2008 Banca Gară, punctul „Şapte Case”, judeţul Vaslui locuinţe din secolele III-IV de Ruxandra Alaiba, Simina Stanc
31(2008), Seite 205-215 2008 Un topor-ciocan naviform de piatră descoperit la Recia Verbia (com. Dimăcheni, judeţul Botoşani) de Ioan Ignat
31(2008), Seite 217-240 2008 Eine Bibliographie der antiken Stadt Tyras de Victor Cojocaru
31(2008), Seite 241-252 2008 Textilele preistorice - coordonate în timp ale vieţii umane (1) de Carmen Marian
31(2008), Seite 253-257 2008 Termenul regional românesc huscă ("sare obţinută prin evaporarea apei sărate"), explicat ca vechi germanism de Adrian Poruciuc
31(2008), Seite 259-260 2008 [Rezension von: Marcel Otte, Vasile Chirica, Paul Haesaerts (sous la direction), L’aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben (Moldavie, Roumanie)] Nicolae Ursulescu
31(2008), Seite 260-262 2008 [Rezension von: Cornelia Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România, I, Neoliticul] Sergiu Constanin Enea
31(2008), Seite 262-263 2008 [Rezension von: Felicia Monah, Dan Monah, Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri – Dealul Ghindaru] George Bodi
31(2008), Seite 263-264 2008 [Rezension von: Hubert Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumänien] Constantin Iconomu
31(2008), Seite 264-270 2008 [Rezension von: D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman (Hg.), L’exploitation du sel à travers le temps] George Bilavschi
31(2008), Seite 270-271 2008 [Rezension von: Alexander Binsteiner, Der Fall Ötzi] Alexander Rubel
31(2008), Seite 271-274 2008 [Rezension von: Aleksandr I. Falileyev, Vostočnye Balkany na karte Ptolemeja] Victor Cojocaru
31(2008), Seite 274-275 2008 [Rezension von: Aleksander Falileyev, Celtic Dacia] Victor Cojocaru
31(2008), Seite 275-277 2008 [Rezension von: Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, editio bilinguis, Carte despre împăraţi] Dan Aparaschivei
31(2008), Seite 277 2008 [Rezension von: Varia Castrensia] Alexander Rubel
31(2008), Seite 278 2008 [Rezension von: C. Preda, E. Petac, Les monnaies d’or de la Bibliothèque de l’Academie Roumaine, I. Monnaies grecques et romaines] Tiberius D. Părpauță
31(2008), Seite 278-280 2008 [Rezension von: Mugur Andronic, Poiana – o aşezare din secolele VIII–IX d. Hr.] Adrian Bejan
31(2008), Seite 281-283 2008 [Rezension von: Gheorghe Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V–XIII)] Dan Gh. Teodor
31(2008), Seite 283-284 2008 [Rezension von: Horea Pop [und 5 andere], Şimleu Silvaniei. Monografie arheologică, I. Istoricul cercetărilor] Ioan Marian Țiplic
31(2008), Seite 284-285 2008 [Rezension von: Emilia Pavel, Studii de etnologie românească] Petru Ursache
31(2008), Seite 287-298 2008 Activitatea științifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2007 Dan Aparaschivei
31(2008), Seite 299-303 2008 Stagiu de documentare în Israel (2007) Victor Spinei
31(2008), Seite 304-306 2008 Popas documentar vienez în primâvara lui 2008 Victor Spinei
31(2008), Seite 307-310 2008 Stagiu de documentare în Danemarca (01.11–30.12.2007) George A. Bilavschi
31(2008), Seite 311-312 2008 Călătorie de studii în Austria Cornelia-Magda Lazarovici
31(2008), Seite 313-314 2008 Colocviul internațional "Cucuteni tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi", Roma, 10 Octombrie 2007 George Bodi
31(2008), Seite 315-318 2008 Bemerkungen zur Trierer Tagung "Zwischen Freundschaft und kultischer Verehrung" Victor Cojocaru
31(2008), Seite 323-327 2008 Academician Profesor Constantin Daicoviciu evocare Silviu Sanie
31(2008), Seite 328-332 2008 Felicia Monah la a 60-a aniversare Luminița Bejenaru
31(2008), Seite 333-336 2008 Paraschiva-Victoria Batariuc - în an de împliniri Costică Asăvoaie
32(2009), Seite 7-10 2009 Silvia Teodor la moment aniversar Silviu Sanie
32(2009), Seite 11-19 2009 Vasile Chirica la 65 de ani Constantin Iconomu
32(2009), Seite 21-39 2009 Lunca-Poiana Slatinei (jud. Neamţ): cel mai vechi sit de exploatare a sării din preistoria europeană de Olivier Weller [und 5 andere]
32(2009), Seite 41-56 2009 Von Byzantion nach Olbia zur Proxenie und zu den Aussenbeziehungen auf der Grundlage einer Ehreninschrift von Victor Cojocaru
32(2009), Seite 57-71 2009 Romanisierung als theoretisches Forschungsproblem Vorüberlegungen zu einer rumänischen Romanisierungsdebatte von Alexander Rubel
32(2009), Seite 73-93 2009 Câteva date noi privind descoperirile monetare de bronz macedonene din Dobrogea de Gabriel Mircea Talmaţchi
32(2009), Seite 95-166 2009 Cruciuliţele-encolpion cu imaginea individuală a principilor martiri Boris şi Gleb şi unele probleme privind canonizarea lor de Victor Spinei
32(2009), Seite 167-182 2009 Cercetările arheologice de la (L?)Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea), Sector X (campania 2008) (I) de Dan Aparaschivei
32(2009), Seite 183-200 2009 Date istorice şi arheologice de la Isaccea - Noviodunum (jud. Tulcea) rezultate preliminare ale cercetărilor din sector Curtină 1 şi 2 de Dan Aparaschivei, George Bilavschi
32(2009), Seite 201-208 2009 À propos d’un galet gravé de la grotte de La Salpêtrière (Gard, France) par Dominique Sacchi
32(2009), Seite 209-219 2009 Prezenţe ale omului preistoric în Carpaţii Bucovinei de Mugur Andronic
32(2009), Seite 221-236 2009 Criterii de stabilire a funcţionalităţii vaselor ceramice pe baza analizei pastei studiu de caz: ceramica cucuteniană de la Hoiseşti de George Bodi, Loredana Solcan
32(2009), Seite 237-253 2009 Formele şi decorurile fusaiolelor dacice din Moldova de George Dan Hânceanu
32(2009), Seite 255-264 2009 „Ritual“ als epistemologisches Problem der (prähistorischen) Archäologie religionswissenschaftliche und erkenntnistheoretische Anmerkungen zum Problem urzeitlicher Religionen von Alexander Rubel
32(2009), Seite 265-271 2009 Symbolic functions of salt and related similes in oriental curses and blessings de Iulian Moga
32(2009), Seite 273-278 2009 Mercurius - Hermes-Thot o statuetă de bronz din Dobrogea romană de Costel Chiriac, George Nuţu
32(2009), Seite 279-281 2009 Încuietoare de casetă descoperită la Brădiceşti-Iaşi de Constantin Iconomu
32(2009), Seite 283-289 2009 Cilician LR Amphora 1? by Andrei Opaiț
32(2009), Seite 291-297 2009 Obiecte antice în medii medievale din Moldova de Paraschiva-Victoria Batariuc
32(2009), Seite 299-333 2009 Caracterizarea arheozoologică a unor resturi animaliere găsite în aşezări din neolitic şi eneolitic de pe teritoriul estic al României actuale de Sergiu Haimovici
32(2009), Seite 335-345 2009 Date arheozoologice privind creşterea animalelor în aşezarea geto-dacă de la Brad (jud. Bacău) de Elena Marian şi Sergiu Haimovici
32(2009), Seite 347-362 2009 Textilele preistorice coordonate în timp ale vieţii umane (2) de Carmen Marian
32(2009), Seite 363-366 2009 [Rezension von: M. Otte, V. Chirica & P. Haesaerts eds., Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben (Moldavie Roumaine)] Ion C. Băltean
32(2009), Seite 367-368 2009 [Rezension von: Nicolae Ursulescu edit. coord., Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice] Sergiu Constantin Enea
32(2009), Seite 369-371 2009 [Rezension von: Valentin A. Dergačev, O skipetrakh, o lošadjakh, o vojne] Oleg Chitic, Sergiu Constantin Enea
32(2009), Seite 371 2009 [Rezension von: Mircea Ignat, Necropolele tumulare din zona Rădăuţi în cadrul lumii traco-getice (sec. VII-V a. Chr.)] Constantin Iconomu
32(2009), Seite 372-373 2009 [Rezension von: Achim Popescu, Reformele lui Bocchoris] Octavian Bounegru
32(2009), Seite 373-374 2009 [Rezension von: Katalin Escher, Iaroslav Lebedyndsky, Le dossier Attila] Cornel Balla
32(2009), Seite 374 2009 [Rezension von: Alexandru Suceveanu, Histria XIII, La basilique épiscopale] Constantin Iconomu
32(2009), Seite 375-376 2009 [Rezension von: Gabriel Custurea, Mihai Dima, Gabriel Talmațchi, Ana-Maria Velter, Coins Hoard of Dobrudja, I] Tiberius D. Părpaută
32(2009), Seite 376-378 2009 [Rezension von: Şerban Papacostea, Virgil Ciocâltan, Marea Neagră - răspântie a drumurilor intercontinentale: 1204–1453] Natalia Midvichi
32(2009), Seite 378-379 2009 [Rezension von: Luminița Bejenaru, Arheozoologia Moldovei medievale] Simina Stanc
32(2009), Seite 379-382 2009 [Rezension von: Zargidava - Revistă de istorie, VI] Lăcrămioara Elena Istina
32(2009), Seite 383-397 2009 Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2008 de Dan Aparaschivei
32(2009), Seite 397-398 2009 Zur Griechischen Epigraphik des Schwarzmeerraums und Kleinasiens Bericht über eine Internationale Tagung an der Universität Trier/Deutschland Heinz Heinen
32(2009), Seite 399-401 2009 Ion Niculiţă - repere biografice Silvia Teodor
32(2009), Seite 401 2009 Ion Niculiţă - om si savant Ion Eremia
32(2009), Seite 401-402 2009 Omagiu profesorului Ion T. Niculiţă Silviu Sanie
32(2009), Seite 403-404 2009 O viaţă de muncă închinată arheologiei Ion Niculiță
32(2009), Seite 405-406 2009 Mircea D. Matei la 80 de ani Paraschiva-Victoria Batariuc
32(2009), Seite 407-409 2009 Dr. Nicolae Constantinescu la 80 de ani Dan Gh. Teodor
32(2009), Seite 410-411 2009 Adrian Poruciuc la 60 de ani Marius-Tiberiu Alexianu
32(2009), Seite 412-413 2009 Prof. Univ. Dr. habil. Ilie Borziac la 60 de ani Vasile Chirica
32(2009), Seite 414-415 2009 Ionel Cândea la 60 de ani Costel Chiriac, Costică Asăvoaie
32(2009), Seite 417-428 2009 Constantin Preda (1.11.1925-28.03.2008) Virgil Mihăilescu-Bîrliba
32(2009), Seite 429-430 2009 Arend Vincent Manuel Hubrecht (8.10.1924-27.03.2008) Virgil Mihăilescu-Bîrliba
32(2009), Seite 431-433 2009 In Memoriam Alexandru Artimon (14.09.1938-08.09.2008) Ioan Mitrea
32(2009), Seite 434-442 2009 Octavian Iliescu (22.08.1919-24.10.2009) Ernest Oberländer-Târnoveanu
33(2010), Seite 13-24 2010 The Middle and Upper Pleistocene of Ukraine a synopsis of palaeolithic finds with special reference to patterns of peopling and cultural development by Vadim Stepanchuk, Igor Sapozhnikov
33(2010), Seite 25-68 2010 Paleoliticul mijlociu, paleoliticul superior şi epipaleoliticul-mezoliticul în spaţiul carpato-nistrean de Ilie Borziac, Vasile Chirica
33(2010), Seite 69-114 2010 Complexe hallstattiene târzii cu ceramică lucrată la roată din aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca" de Oleg Leviţki
33(2010), Seite 115-123 2010 Două akinakai descoperite la Cozia, judeţul Iaşi de Constantin Iconomu
33(2010), Seite 125-136 2010 Gadatēs observaţii asupra unui antroponim de pe un "graffito" de la Romula de Mihail Vasilescu
33(2010), Seite 137-150 2010 Aspecte metodologice privind descoperirile monetare din aşezările romane de Lucian Munteanu
33(2010), Seite 151-188 2010 Opaiţele de tip "Firmalampen" din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova de Florin Topoleanu
33(2010), Seite 189-216 2010 Morminte orientate vest-est din necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Brăviceni contribuţii la problema răspândirii creştinismului în Gothia de Vlad Vornic
33(2010), Seite 217-242 2010 Vase de sticlă romane şi romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei de Sever-Petru Boțan, Dorel Paraschiv, George Nuţu
33(2010), Seite 243-253 2010 Din nou despre ceramica "Hoardei de Aur" din teritoriul dintre Carpaţi şi Prut de Paraschiva-Victoria Batariuc
33(2010), Seite 255-274 2010 Cahle cu acvile bicefale în Moldova medievală (secolele XV-XVII) de Rodica Popovici
33(2010), Seite 275-284 2010 Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud vaslui şi din Hallstattul timpuriu de la Scânteia, jud. Iaşi de Cornelia-Magda Lazarovici, Nikolaus Boroffka
33(2010), Seite 285-293 2010 Consideraţii privind câteva piese antice din bronz descoperite în Dobrogea de George Nuţu, Costel Chiriac
33(2010), Seite 295-302 2010 O ampulla medievală din colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi de Ioan Iațcu
33(2010), Seite 303-308 2010 Strâmtorile Bosfor şi Dardanele dimensiunea economică-fiscală în perioada bizantină de Alexander Rubel
33(2010), Seite 309-314 2010 Menţionarea Daciei într-un scurt tratat de geografie din perioada bizantină târzie de Victor Spinei
33(2010), Seite 315-323 2010 Consideraţii asupra unei posibile tipologii funcţionale a formelor ceramice cucuteniene specifice fazei A de George Bodi, Loredana Solcan
33(2010), Seite 325-329 2010 Observaţii asupra elementului - poris din onomastica tracică de Adrian Poruciuc
33(2010), Seite 331-333 2010 [Rezension von: Corneliu Beldiman, Industria materiilor dure animale în Preistoria României] Vasile Chirica
33(2010), Seite 333-334 2010 [Rezension von: Senica Ţurcanu, Industria litică cioplită din neoliticul României] Cornelia Magda Lazarovici
33(2010), Seite 334-338 2010 [Rezension von: L'art néolithique en Roumanie] Dan Monah
33(2010), Seite 338-339 2010 [Rezension von: Nicolae Ursulescu, Cucuteni] Andrei Asăndulesei
33(2010), Seite 339-342 2010 [Rezension von: Itinera in praehistoria] Sergiu Constantin Enea
33(2010), Seite 342-344 2010 [Rezension von: Mihai Gligor, Aşezarea neo- şi eneolitică de la Alba Iulia - Lumea Nouă în lumina noilor cercetări] Vasile Chirica
33(2010), Seite 344-346 2010 [Rezension von: Salz - Reich, 7000 Jahre Hallstatt] Victor Spinei
33(2010), Seite 346-348 2010 [Rezension von: Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut, Habitatul din mileniul I a. Ch. în regiunea Nistrului Mijlociu] Silvia Teodor
33(2010), Seite 348-350 2010 [Rezension von: Vasile Ursachi, Săbăoani] George Dan Hânceanu
33(2010), Seite 350-351 2010 [Rezension von: Mugur Andronic, Istoria Bucovinei, I, De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei] Bogdan Petru Niculică
33(2010), Seite 351-352 2010 [Rezension von: Constantin Preda, Enciclopedie de numismatică antică în România] Virgil Mihailescu-Bîrliba
33(2010), Seite 352-354 2010 [Rezension von: Dan Aparaschivei, Oraşele romane de la Dunărea Inferioară] Virgil Mihailescu-Bîrliba
33(2010), Seite 354-356 2010 [Rezension von: Viorica Rusu-Bolindeţ, Ceramica romană de la Napoca] Dorel Paraschiv
33(2010), Seite 356-357 2010 [Rezension von: Oltea Dudău, Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia] Tiberius D. Părpăuţă
33(2010), Seite 357-358 2010 [Rezension von: Enrico Montanari, Fumosae Imagines] Dan-Tudor Ionescu
33(2010), Seite 358-360 2010 [Rezension von: Ion Ioniță, Mircea Mamalaucă, Vladimir Vornic (coordonatori), Antichitatea târzie în bazinul Prutului: catalog] Virgil Mihailescu-Bîrliba
33(2010), Seite 360-365 2010 [Rezension von: Studia Antiqua et Medievalia] George Bilavschi
33(2010), Seite 360 2010 [Rezension von: Viorel M. Butnariu (ed.), Monnaies et parues du Musée Départemental "Ştefan cel Mare" de Vaslui] Dorel Paraschiv
33(2010), Seite 365-367 2010 [Rezension von: Michel Kazanski, Archéologie des peuples barbares] Dan Aparaschivei
33(2010), Seite 367-369 2010 [Rezension von: Florin Curta, Text, context, history, and archaeology] Laurenţiu Rădvan
33(2010), Seite 369-370 2010 [Rezension von: Walter Pohl, Eastern Central Europe in the early Middle Ages] Adrian Poruciuc
33(2010), Seite 371-373 2010 [Rezension von: Victor Spinei, The Romanians and the Turkic nomads north of the Danube Delta from the tenth to the mid-thirteenth century] Natalia Midvichi
33(2010), Seite 374-375 2010 [Rezension von: Laurenţiu Chiriac, Monumentele religioase medievale din zona bârladului] Gheorghe Clapa
33(2010), Seite 375-376 2010 [Rezension von: Laurenţiu Rădvan, At Europe’s borders] Bogdan-Petru Maleon
33(2010), Seite 377-392 2010 Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2009 Dan Aparaschivei
33(2010), Seite 393-394 2010 Seminarul de etnoreligie "Idei, Credințe, Simboluri" cu tema "Sanctuare naturale. Ritualuri în sanctuare", Iaşi, 22 Aprilie 2010 Cornelia-Magda Lazarovici
33(2010), Seite 394-395 2010 Simpozionul Internațional "Romanisierung. Theorie und Praxis eines Forschungskonzepts" (Romanizare. Teorie şi Practică a unui concept de cercetare) de la Iaşi din perioada 4-7 octombrie 2009 Alexander Rubel
33(2010), Seite 396-397 2010 Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Peter Schreiner Victor Spinei
33(2010), Seite 398-403 2010 Investigaţii ştiinţifice în bibliotecile, Muzeele şi Catedralele Britanice (2009) Victor Spinei
33(2010), Seite 403-404 2010 Profesorul universitar dr. Gheorghe Postică, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi al Academiei Române Dan Gh. Teodor
33(2010), Seite 405 2010 Un pas spre normalitate: prof. dr. Gh. Postică membru de onoare al Institutului de Arheologie al Academiei Române - filiala Iaşi Costică Asăvoaie
33(2010), Seite 406 2010 Cuvânt de răspuns Gheorghe Postică
33(2010), Seite 407-408 2010 Un însemnat reprezentant al cercetării arheologice din Republica Moldova - Eugen Sava Constantin Iconomu
33(2010), Seite 408-411 2010 Cuvânt de răspuns Eugen Sava
33(2010), Seite 413-420 2010 Tudor Soroceanu în cel de al 65-lea an al vieţii Nicolae Ursulescu
33(2010), Seite 421-426 2010 Gheorghe Dumitroaia la aniversare Vasile Chirica
33(2010), Seite 427-431 2010 Ilie Borziac (22 iulie 1948-19 martie 2010) Mădălin-Cornel Văleanu
34(2011), Seite 7-14 2011 Arheologia Moldovei la bilanţul unei jumătăţi de secol de la apariţie de Victor Spinei
34(2011), Seite 15-17 2011 Sesiunea ”Temples and Sanctuaries from PPN to Copper Age. Type, Content and Functionality” de Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici
34(2011), Seite 19-52 2011 Elemente de artă religioasă în sanctuarele Paleoliticului superior de Vasile Chirica
34(2011), Seite 53-78 2011 Megaliţi în Carpaţii Răsăriteni căi spre sanctuarele din natură şi urmele unor aşezări : studiu de etno-arheologie şi etno-religie de Gheorghe Lazarovici, Iuliu Cristi Pop, Cornelia-Magda Lazarovici, Sote Angeleski
34(2011), Seite 79-94 2011 Peştera Werteba de la Bilcze Złote de Cornelia-Magda Lazarovici
34(2011), Seite 95-101 2011 Sanctuare în lumea germanică şi nordică în epoca fierului de Alexander Rubel
34(2011), Seite 103-149 2011 Practici funerare birituale prelungite în spaţiul carpato-dunărean în secolele V-III a. Chr. de Mircea Babeş, Nicolae Miriţoiu
34(2011), Seite 151-176 2011 Consideraţii privind vasele de sticlă edite provenind din aşezările dacice de la est de Carpaţi (secolele II î.Hr. - II d.Hr.) Sever-Petru Boţan, Costel Chiriac
34(2011), Seite 177-185 2011 Consideraţii privind unele aspecte ale etnogenezei româneşti de Dan Gh. Teodor
34(2011), Seite 187-219 2011 Monedele descoperite în cetăţuia geto-dacă de la Poiana de Bucur Mitrea
34(2011), Seite 221-245 2011 Un lot de monede medievale şi moderne descoperit la Cetatea Albă observaţii preliminare de Ana Boldureanu, Ludmila Bacumenco-Pîrnău
34(2011), Seite 247-250 2011 La céramique peinte de l’habitat Trinca-Izvorul lui Luca (le district Edineţ, République de Moldavie), le groupe culturel Horodiştea/Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy de Ruxandra Alaiba
34(2011), Seite 251-259 2011 The purifying fire in the Romanian prehistoric burials by Alexandra Comşa
34(2011), Seite 261-269 2011 Unele probleme ale epocii bronzului din regiunile est-carpatice observaţii pe marginea unei cărţi recente de Attila Laszlo
34(2011), Seite 271-283 2011 Potter’s marks appearing on vessels discovered in the settlement of Ostrov - Tulcea County by Cristina Paraschiv-Talmațchi, Aurel Stănică
34(2011), Seite 285-292 2011 Un fragment de fibulă hallstattiană din judeţul Neamţ de Vasile Diaconu
34(2011), Seite 293-303 2011 Un arheolog bucovinean uitat: profesorul şi conservatorul Heinrich Klauser de Bogdan Petru Niculică
34(2011), Seite 305-307 2011 Resturi faunistice şi umane descoperite în situl arheologic de la Târgu Neamţ - Dealul Pometea (judeţul Neamţ, România) de Florentina Oleniuc, Luminiţa Bejenaru
34(2011), Seite 309-314 2011 The study of the archaeozoological material from the pre-Cucutenian site at Andrieşeni by Anca Coroliuc
34(2011), Seite 315-319 2011 A presentation of the bone fragments from two pits: 72 and 100 blonging to the Truşeşti - Ţuguieta Settlement - Cucuteni Culture Sergiu Haimovici
34(2011), Seite 321-323 2011 [Rezension von: Adrian Poruciuc, Prehistoric roots of Romanian and Southeast European traditions, volume 1] Cornelia-Magda Lazarovici
34(2011), Seite 324-325 2011 [Rezension von: John Oswin, A field guide to geophysics in archaeology] Andrei Asăndulesei
34(2011), Seite 325-327 2011 [Rezension von: George Bodi, Hoiseşti-La Pod] Vasile Cotiugă
34(2011), Seite 327-328 2011 [Rezension von: Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România, 2] Raluca Kogălniceanu
34(2011), Seite 329-332 2011 [Rezension von: Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe-Corneliu Lazarovici, Senica Ţurcanu, Cucuteni - a great civilization of the prehistoric world] Adrian Poruciuc
34(2011), Seite 332-334 2011 [Rezension von: Matthias Thomas, Studien zu Chronologie und Totenritual der Otomani-Füzesabony-Kultur] Alexandra Găvan
34(2011), Seite 334-336 2011 [Rezension von: Adrian Goldsworthy, Totul despre armata romană] Ionuţ Acrudoae
34(2011), Seite 336-339 2011 [Rezension von: Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II–XIV] Andrei Corobcean
34(2011), Seite 340 2011 [Rezension von: Marina Koumanoudi, Chryssa Maltezou (Ed.), Dopo le due cadute di Constantinopoli (1204, 1453)] Sever-Petru Boțan
34(2011), Seite 341-343 2011 [Rezension von: Ioan Marian Ţiplic, Fortificaţii medievale timpurii din Transilvania (sec. X–XII)] Adrian Andrei Rusu
34(2011), Seite 343-344 2011 [Rezension von: Bogdan Petru Niculică, Din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina] Nicolae Ursulescu
34(2011), Seite 345-361 2011 Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2010 Dan Aparaschivei
34(2011), Seite 361-364 2011 Colocviul internațional "Salz und Gold: Die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa", 30 September - 4 October, 2010, Provadia, Bulgaria Dan Monah
34(2011), Seite 365-370 2011 Privilegiu cărturăresc: călătorie de documentare în Israel (2010) Victor Spinei
34(2011), Seite 371-374 2011 Stagiu de documentare Berlinez (2010) Victor Spinei
34(2011), Seite 375-376 2011 Stagiu de cercetare la Roma Lucian Munteanu
34(2011), Seite 378-380 2011 Prof. Dr. Ionel Cândea, un reprezentant proeminent al medievisticii româneşti Victor Spinei
34(2011), Seite 381-382 2011 Ionel Cândea - repere biografice Valeriu Sîrbu
34(2011), Seite 382-384 2011 Cuvânt de răspuns Ionel Cândea
34(2011), Seite 385-386 2011 Profesorul Marin Dinu la a 85-a aniversare Vasile Cotiugă
34(2011), Seite 387 2011 O viaţă de realizări închinate arheologiei - Alexandru Vulpe la 80 de ani Constantin Iconomu
34(2011), Seite 388-390 2011 Profesorul Ion Ioniţă la 75 de ani Ioan Iaţcu
34(2011), Seite 391-392 2011 Silviu Sanie la 75 de ani Victor Cojocaru
34(2011), Seite 393-395 2011 Profesorul Mircea Babeş la 70 de ani Cornelia-Magda Lazarovici
34(2011), Seite 396-401 2011 O viaţă dedicată etnologiei româneşti, profesorul Ion H. Ciubotaru la 70 de ani Marcel Lutic
34(2011), Seite 402-403 2011 Attila László la a 70-a aniversare Constantin Iconomu
34(2011), Seite 404-406 2011 Profesorului Gheorghe Corneliu Lazarovici la 70 de ani Sabin Adrian Luca
34(2011), Seite 407-408 2011 Marius Alexianu la 60 de ani! Roxana-Gabriela Curcă
34(2011), Seite 409-411 2011 Dr. Eugenia Zaharia 1921-2010 Dan Gh. Teodor
34(2011), Seite 412-413 2011 Şeiva Sanie 1938-2010 Silvia Teodor
34(2011), Seite 414-417 2011 Vasile Lica (25 ianuarie 1953-8 noiembrie 2010) Alexander Rubel
34(2011), Seite 418-422 2011 Paul Şadurschi cuvânt de adio 30.05.1933-09.10.2010 Nicolae Ursulescu
35(2012), Seite 7-46 2012 Not that original after all: the chrono-cultural framework of the upper Paleolithic on the Bistriţa Valley (northeastern Romania) de Mircea Anghelinu, Loredana Niţă, Leif Steguweit
35(2012), Seite 47-73 2012 Teme iconografice, reprezentate în creaţia artistică preistorică Vasile Chirica, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica
35(2012), Seite 75-106 2012 Considérations relatives à un certain type d’artéfacts de culte découverts dans des établissements appartenant au complexe culturel Precucuteni - Cucuteni de Constantin Preoteasa
35(2012), Seite 107-136 2012 Unele consideraţii asupra vaselor cucuteniene antropomorfe şi antropomorfizate de Dumitru D. Boghian
35(2012), Seite 137-156 2012 Despre paharele decorate cu „muguri de lotus” (tip Isings 31) descoperite în Dobrogea romană de Sever-Petru Boţan, Marian Mocanu
35(2012), Seite 157-168 2012 Cahle ornamentate cu motive decorative mai puţin cunoscute leul, dragonul şi cavalerul de Rodica Popovici, Lucia Minodora Mâţă
35(2012), Seite 169-180 2012 Descoperiri monetare din aşezarea rurală medievală de la Negreşti „Dolheşti”, jud. Neamţ (secolele XV-XVII) de Lucian Munteanu, Rodica Popovici
35(2012), Seite 181-189 2012 Descoperiri monetare din Moldova, IV de Lucian Munteanu, Cristian Onel
35(2012), Seite 199-219 2012 Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea Cucuteni A3 de la Pocreaca-Iaşi de Constantin Iconomu
35(2012), Seite 221-231 2012 Descoperiri de epocă romană pe teritoriul oraşului Iaşi de Ştefan Honcu, Bogdan Minea
35(2012), Seite 233-242 2012 Sigilii dobrogene inedite, I Costel Chiriac
35(2012), Seite 243-252 2012 Bronzuri romane inedite din Moesia Inferior de George Nuţu, Costel Chiriac
35(2012), Seite 253-269 2012 Necropola medievală timpurie de incineraţie de la Lozna-Botoşani de Dan Gh. Teodor
35(2012), Seite 271-296 2012 Date preliminare ale cercetărilor arheologice şi istorice din Iaşi - Tg. Cucu de George Bilavschi, Bogdan Minea
35(2012), Seite 297-310 2012 “Spool-shaped clay artefact” an unknown object-type of the Bolemz/Baden cultures de Tünde Horváth
35(2012), Seite 311-316 2012 Orientarea astronomică a unor cetăţi dacice de Iharka Szücs-Csillik, Alexandra Comşa
35(2012), Seite 317-323 2012 Despre piesele de toaletă la dacii liberi - pieptenii de Mircea Ignat
35(2012), Seite 325-337 2012 Analiza osteologică a cimitirului tumular din secolul IV p.C. de la Gura Secului - Nemţişor (judeţul Neamţ, România) Angela Simalcsik, Luminiţa Bejenaru
35(2012), Seite 339-344 2012 Autentificarea a două brăţări antice implicând tehnica SEM-EDX de Virgil Mihailescu-Bîrliba, Stela Cheptea, Ion Sandu, Viorica Vasilache
35(2012), Seite 345-347 2012 [Rezension von: Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Marco Merlini, Tărtăria and the sacred tablets] Adrian Poruciuc
35(2012), Seite 347-349 2012 [Rezension von: Annelou van Gijn, Flint in focus] Diana-Măriuca Vornicu
35(2012), Seite 349-351 2012 [Rezension von: Valentin A. Dergačev, Topory-celty pozdnej bronzy Karpato-Podunavjia, Vypusk I, Odhouchkovye celtî c arcovidnymi fascamj] Sergiu Constantin Enea
35(2012), Seite 351-354 2012 [Rezension von: Bettina Zorn, Alexandra Hilgner (eds.), Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000] Sever-Petru Boţan
35(2012), Seite 354-355 2012 [Rezension von: Constantin Băjenaru, Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian] Dorel Paraschiv
35(2012), Seite 355 2012 [Rezension von: Gabriel Custurea, Gabriel Talmaţchi, Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea, Bibliotheca Tomitana VII, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa] Dorel Paraschiv
35(2012), Seite 356-357 2012 [Rezension von: Gabriel Talmaţchi, Semne monetare din aria de vest şi nord-vest a Pontului Euxin] Dorel Paraschiv
35(2012), Seite 357-359 2012 [Rezension von: S. Filipova, I. Prokopov, E. Paunov, The numismatic collection of the Regional Historical Museum at Kyustendil (ancient Ulpia Pautalia), part I: Greek, Macedonian, Thracian, Roman Republican and Provincial coins] Lucian Munteanu
35(2012), Seite 359-361 2012 [Rezension von: Victor Spinei, Les princes martyrs Boris et Gleb] George Bilavschi
35(2012), Seite 362-363 2012 [Rezension von: George Dan Hânceanu, Evoluţii etno-demografice şi culturale în bazinul Bârladului] Victor Spinei
35(2012), Seite 364-365 2012 [Rezension von: Olga Necrasov, Opera paleoantropologică] Angela Simalcsik
35(2012), Seite 364 2012 [Rezension von: Romeo Cavaleriu, Luminiţa Bejenaru, Cercetări arheozoologice privind cultura Cucuteni, faza A] Loredana Solcan
35(2012), Seite 367-379 2012 Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2011 Dan Aparaschivei
35(2012), Seite 381-383 2012 Rolf Hachmann - eine Medaille zum 95. Geburtstag Tudor Soroceanu
35(2012), Seite 384-385 2012 Dr. Ioan Mitrea la 75 de ani Dan Gh. Teodor
35(2012), Seite 386-388 2012 Adrian Andrei Rusu - 60 Paraschiva-Victoria Batariuc
35(2012), Seite 389-390 2012 Mihai Irimia (1942-2011) Constantin Iconomu
35(2012), Seite 391-395 2012 Andrei Miron (2.12.1951-18.01.2011) Virgil Mihailescu-Bîrliba
36(2013), Seite 7-24 2013 Fitting the ladder to the tree a common sense view on the cognitive evolution of the Pleistocene human lineage by Mircea Anghelinu
36(2013), Seite 25-59 2013 L’art mobilier du Paléolithique Supérieur en Europe occidentale et méridionale par Valentin-Codrin Chirica
36(2013), Seite 61-78 2013 Cucutenian body ornamenting items: from the raw materials perspective by Senica Ţurkanu
36(2013), Seite 79-88 2013 Pietate personală şi trăire religioasă caracteristicile religiei greceşti plecând de la cultele salutifere de Alexander Rubel
36(2013), Seite 89-104 2013 Euctemon - un producător de lucerne la Tomis, I Constantin Iconomu
36(2013), Seite 105-117 2013 Les fibules germaniques danubiennes dans le contexte slave (VIe siècle) par Michel Kazanski
36(2013), Seite 119-151 2013 Dinamica economiei agricole din Moldova oglindită în izvoarele veacurilor XIV-XVII de George Bilavschi
36(2013), Seite 153-157 2013 Noi analize şi interpretări privind moneda romană republicană de Virgil Mihailescu-Bîrliba
36(2013), Seite 159-168 2013 Sigilii dobrogene inedite, II de Costel Chiriac
36(2013), Seite 169-176 2013 Un tezaur de monede moldoveneşti de la începutul secolului al XVI-lea în legătură cu înfiinţarea mănăstirii armeneşti „Adormirea Maicii Domnului - Hagigadar” din apropierea oraşului Suceava de Monica Dejan
36(2013), Seite 177-190 2013 Descoperiri monetare în aşezările rurale medievale de la Borniş, jud. Neamţ (secolele XV-XVII), (I) Lucian Munteanu, Rodica Popovici
36(2013), Seite 191-198 2013 Descoperiri monetare din Moldova, V de Lucian Munteanu
36(2013), Seite 199-209 2013 Gropile de cult din aşezarea Poieneşti - Măgura/Dealul Teilor de Cornelia-Magda Lazarovici
36(2013), Seite 211-228 2013 O descoperire de bronzuri uitată: depozitul de la Prisăcăreni (nordul Bucovinei) de Bogdan Petru Niculică
36(2013), Seite 229-238 2013 Noi bronzuri figurate din Dobrogea de George Nuţu, Costel Chiriac
36(2013), Seite 239-252 2013 The Christian basilica of Ibida elements of interior decoration by Dorel Paraschiv, Ioan Iaţcu
36(2013), Seite 253-261 2013 Two medieval axes discovered at Tuluceşti (Galaţi county) by Costin Croitoru, Gabriela Apostu
36(2013), Seite 263-277 2013 Cercetări arheologice în aşezarea rurală de la Băiceni (jud. Iaşi) de Rodica Popovici
36(2013), Seite 279-286 2013 Mircea Éliade et la pensée mythique au Paléolithique Supérieur par Pierre Noiret
36(2013), Seite 287-290 2013 Protimisis şi sultan-mezat în peisajul sonor al Moldovei premoderne puterea politică si controlul spaţiului urban de Cătălin Iulian Hriban
36(2013), Seite 291-296 2013 Un vas „Kraak Wanli” păstrat în colecţia de arheologie medievală a Muzeului Bucovinei din Suceava de Paraschiva-Victoria Batariuc, Niculina Dinu
36(2013), Seite 297-299 2013 [Rezension von: Chinese archaeology] Victor Spinei
36(2013), Seite 300-304 2013 [Rezension von: Harald Haarmann, Das Rätsel der Donauzivilisation - Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas] Adrian Poruciuc
36(2013), Seite 304-306 2013 [Rezension von: Sergiu Constantin Enea, Elemente de arheologie funerară în spaţiul carpato-danubian] Alexandru Gafincu
36(2013), Seite 306-308 2013 [Rezension von: Denis Zhuravlev, Krasnolakovaja keramika jugo-zapadnogo Kryma I-III v. n.e.] Ştefan Honcu
36(2013), Seite 308-309 2013 [Rezension von: Eva Kolníková, Němčice, ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande] Tiberius D. Părpăuţă
36(2013), Seite 309-311 2013 [Rezension von: Gabriel Talmaţchi, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă - iconografie, legendă, metodologie, cronologie şi contramarcare] Lucian Munteanu
36(2013), Seite 311-313 2013 [Rezension von: Alexander Rubel (coord.), Romanizarea] Ştefan Honcu
36(2013), Seite 314-317 2013 [Rezension von: Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus. Epitomă despre împăraţi, editio bilinguis] Dan Aparaschivei
36(2013), Seite 317-319 2013 [Rezension von: Florian Matei-Popescu, The Roman army in Moesia Inferior] Dan Aparaschivei
36(2013), Seite 319-321 2013 [Rezension von: Victor Spinei, Mongolii şi românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca] Marius Adumitroaiei
36(2013), Seite 321-324 2013 [Rezension von: Lia Bătrăna, Adrian Bătrăna, Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Rădăuţi] Ion I. Solcanu
36(2013), Seite 324-326 2013 [Rezension von: Paraschiva-Victoria Batariuc, Contribuţii mărunte la istoria arhitecturii din Ţinuturile Suceava şi Cernăuţi (secolele XIV-XVIII)] Loredana-Mihaela Pricop
36(2013), Seite 326-327 2013 [Rezension von: Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii la curbura Carpaţilor în veacurile XIV–XVIII] Petronela-Raluca Podovei
36(2013), Seite 327-328 2013 [Rezension von: Florin Sfrengeu, Sorin Şipoş, Éva Gyulai, Delia Radu, History and archaelogy in the Central Europe] Tiberius D. Părpăuţă
36(2013), Seite 329-345 2013 Activitatea științifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2012 Dan Aparaschivei
36(2013), Seite 342-345 2013 Activităţi desfăşurate în cadrul Proiectului relaţiile externe ale oraşelor greceşti Pontice în perioada elenistică şi epoca romană o abordare multidisciplinară Lucian Munteanu, Sever Boţan
36(2013), Seite 347-362 2013 Pe urmele lui Marco Polo şi ale spătarului Milescu stagiu de documentare în China (2012) Victor Spinei
36(2013), Seite 356-362 2013 Explorări ale resurselor documentare Vieneze (2012) Victor Spinei
36(2013), Seite 363-379 2013 Conferirea titlului de Doctor honoris causa al Universităţii de stat Moldova Profesorului Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Romăne
36(2013), Seite 374-375 2013 Dr. Vasile Chirica la 70 de ani Mihai Gligor
36(2013), Seite 376-377 2013 Profesorul Nicolae Ursulescu la vârsta împlinirilor Vasile Chirica
36(2013), Seite 378-379 2013 Exercițiu de admiraţie: Profesorul Dan Gh. Teodor la 80 de ani Eugen S. Teodor
36(2013), Seite 381-387 2013 Marin Dinu 8 mai 1925 (Poiana Lacului, jud. Argeş)-17 noiembrie 2012 (Iaşi) Nicolae Ursulescu
36(2013), Seite 386-387 2013 Tudor Vasile Arnăut (24.12.1959-22.04.2012) Bogdan Minea
37(2014), Seite 333-335 2014 [Rezension von: I.A. Druzhinina, V.N. Chkhaidze, E.J. Narozhniy, Srednevekovye kočevniki i Vostočnom Priazov'e] Victor Spinei
38(2015), Seite 7-24 2015 Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Istoricul cercetării de Victor Cojocaru
38(2015), Seite 25-67 2015 Imaginea vlahilor la cronicarii Cruciadei a IV-a. Până unde răzbate ecoul discuţiilor intelectuale de la Constantinopol? de Florin Curta
38(2015), Seite 69-94 2015 O analiză a vieţii agricole în spaţiul est-carpatic în timpul migraţiilor târzii (secolele XI-XIII) continuitate ori discontinuitate de George Bilavschi
38(2015), Seite 95-145 2015 Câteva consideraţii asupra arheologiei străzii în spaţiul urban medieval şi premodern al Europei Centrale şi de Est de Cătălin Iulian Hriban
38(2015), Seite 147-155 2015 Sigilii dobrogene inedite, III de Costel Chiriac, Lucian Munteanu
38(2015), Seite 157-174 2015 Descoperiri monetare din Târgul Romanului (punctul "La Bibliotecă") de George Dan Hânceanu, Lucian Munteanu
38(2015), Seite 175-189 2015 Descoperiri monetare din Moldova, VII de Lucian Munteanu, Sever-Petru Boţan, Aurora-Emilia Apostu
38(2015), Seite 191-200 2015 Medalii şi decoraţii din colecţia Institutului de Arheologie din Iaşi, I de Sever-Petru Boţan, Lucian Munteanu
38(2015), Seite 201-224 2015 The palaeolithic discoveries from Mitoc - Malu Galben (Romania) the Aurignacian I and I inferior layers Vasile Chirica, Diana-Măriuca Vornicu
38(2015), Seite 225-254 2015 Aşezarea cucuteniană de la Cucuteni - Dealul Mănăstirii / La Dobrin de Cornelia-Magda Lazarovici
38(2015), Seite 255-260 2015 Ceramică terra sigillata descoperită la Carsium (Hârşova, jud. Constanţa) de Ştefan Honcu, Costel Chiriac
38(2015), Seite 261-265 2015 A "Limoges" Mount in Eastern Croatia? by Anita Rapan Papeša
38(2015), Seite 267-281 2015 Geomagnetische Prospektion in (L)Ibida (Slava Rusă, Kreis Tulcea) vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe eines gemeinschaftlichen Forschungsprojekts des Archäologischen Instituts Iaşi und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen von Carsten Mischka, Alexander Rubel, Mihaela Iacob
38(2015), Seite 283-293 2015 Studiu arheozoologic al materialului faunistic din două situri cucuteniene: Creţeşti - La Intersecţie şi Lohan - Camping (jud. Vaslui) de Mariana Prociuc, Vicu Merlan
38(2015), Seite 295-297 2015 [Rezension von: Michael Brian Schiffer, Behavioral archaeology, principles and practice] Diana-Măriuca Vornicu
38(2015), Seite 297-302 2015 [Rezension von: Adrian Poruciuc, Sub semnul Pământului Mamă] Constantin-Emil Ursu
38(2015), Seite 302-306 2015 [Rezension von: Sorin-Cristian Ailincă, Începuturile epocii fierului în Dobrogea] Bogdan Petru Niculică
38(2015), Seite 306-308 2015 [Rezension von: Vasile Diaconu, Depresiunea Neamţ]$h
38(2015), Seite 308-313 2015 [Rezension von: Rosa-Araceli Santiago Álvarez, Contacto de poblaciones y extranjería en el mundo griego antiguo] Victor Cojocaru
38(2015), Seite 313-316 2015 [Rezension von: Victor Cojocaru, Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic world during the Hellenistic and Roman periods] Ştefan Honcu
38(2015), Seite 316-317 2015 [Rezension von: Katerinē Liampē, Nomismatikē kai oikonomikē istoria stēn Ēpeiro kata tēn archaiotēta] Părpăuţă D. Tiberius
38(2015), Seite 317-318 2015 [Rezension von: Ioan Mitrea, În descendenţa lui Pârvan] Florin-Viorel Vasilică
38(2015), Seite 318-321 2015 [Rezension von: Rada Varga, The Peregrini of Roman Dacia] Dan Aparaschivei
38(2015), Seite 321-323 2015 [Rezension von: Gotland's picture stones] Dan Aparashivei
38(2015), Seite 323-325 2015 [Rezension von: Mugur Andronic, Istoria Bucovinei, II] Octavian Liviu Şovan
38(2015), Seite 326 2015 [Rezension von: Lăcrămioara Stratulat, Muzeologie contemporană] Gheorghe Iutiş
38(2015), Seite 327-340 2015 Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2014 Dan Aparaschivei
38(2015), Seite 341-346 2015 Dr. Costel Chiriac la a 60 - a aniversare Sever-Petru Boţan
38(2015), Seite 347-349 2015 Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa un secol de la naştere Dan Gh. Teodor