Further processing options
online resource

Effect of Smoking and Folate Levels on the Efficacy of Folic Acid Therapy in Prevention of Stroke in...

Bibliographic Details
Journal Title: Stroke
Authors and Corporations: Zhou, Ziyi, Li, Jianping, Yu, Yaren, Li, Youbao, Zhang, Yan, Liu, Lishun, Song, Yun, Zhao, Min, Wang, Yu, Tang, Genfu, He, Mingli, Xu, Xiping, Cai, Yefeng, Dong, Qiang, Yin, Delu, Huang, Xiao, Cheng, Xiaoshu, Wang, Binyan, Hou, Fan Fan, Wang, Xiaobin, Qin, Xianhui, Huo, Yong
In: Stroke, 49, 2018, 1, p. 114-120
Media Type: E-Article
Language: English
published:
Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
Subjects: