Further processing options
online resource

Changes in the Length of the Neuraminidase Stalk Region Impact H7N9 Virulence in Mice

Bibliographic Details
Journal Title: Journal of Virology
Authors and Corporations: Bi, Yuhai, Xiao, Haixia, Chen, Quanjiao, Wu, Yan, Fu, Lifeng, Quan, Chuansong, Wong, Gary, Liu, Jun, Haywood, Joel, Liu, Yingxia, Zhou, Boping, Yan, Jinghua, Liu, Wenjun, Gao, George F.
In: Journal of Virology, 90, 2016, 4, p. 2142-2149
Media Type: E-Article
Language: English
published:
American Society for Microbiology
Subjects: