Βιβλιοκρισία:ΗΛ. Α. ΓΙΑΡΕΝΗΣ - ΑΝ. Γ. ΜΑΡΑΣ - ΧΡ. Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ - Θ. ΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (επιμ.), Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος. Λόγιος του Βυζαντινού και του Δυτικού Αναγεννησιακού 15ου αιώνα [Βυζαντινός Δόμος. Περιοδικό Μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 25 (2016-2017), ειδικό αφιέρωμα], Θεσσαλονίκη 2016

1. Verfasser:
In: Byzantina Symmeikta, 28(2019), S. 483
Format: E-Article
Sprache: Unbestimmt
veröffentlicht: National Documentation Centre
Schlagworte:
ISSN: 1791-4884
1105-1639
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online