Bojadžiev, Todor; Žobov, Vladimir; Kolev, Georgi; Mladenov, Maksim; Mladenova, Darina; Radeva, Vasilka (Hg.). Ideografski dialekten rečnik na bălgarskija ezik. Tom I. A– D • Holiolčev, Hristo (Hg.); Mladenov, Maksim; Radeva, Lilija. Bălgarska semejno-rodova leksika. Enciklopedičen rečnik

1. Verfasser:
In: Kritikon Litterarum, 42(2015), 1-2
Format: E-Artikel
Sprache: Unbestimmt
veröffentlicht: Walter de Gruyter GmbH
ISSN: 0340-9767
1865-7249
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online