Idea zastosowania zautomatyzowanych metod doboru zmiennych objaśniających dla celów optymalizacji kosztów zakupu danych wejściowych do prognozowania dobowego profilu obciążenia KSE

1. Verfasser:
In: PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 1(2019), 8, S. 31 - 34
Format: E-Article
Sprache: Englisch
veröffentlicht: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o.
Schlagworte:
ISSN: 0033-2097
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online