Ἡ Ἑνετορατία ἐν Κρήτῃ καὶ οἱ κατὰ τῶυ Ἐνετῶν ἀγῶνες τῶν κρητῶν. By Stephanos Xanthoudides. Edited by Ioannes Kalitsounakes. Pp. xx + 208. Athens1939.

1. Verfasser:
Weitere Verfasser:
In: The Journal of Hellenic Studies, 59(1939), 2, S. 329 - 329
Format: E-Article
Sprache: Englisch
veröffentlicht: Cambridge University Press (CUP)
Schlagworte:
ISSN: 0075-4269
2041-4099
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online