Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων. Χρονικὰ τῆς τεσσαρακονταετίας 1899–1939. Pp. 141. Athens. 1940.

1. Verfasser:
Weitere Verfasser:
In: The Journal of Hellenic Studies, 60(1940), S. 117 - 117
Format: E-Article
Sprache: Englisch
veröffentlicht: Cambridge University Press (CUP)
Schlagworte:
ISSN: 0075-4269
2041-4099
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online