Further processing options
online resource

Genome-Wide Investigation of Genes Regulated by ERα in Breast Cancer Cells

Bibliographic Details
Journal Title: Molecules
Authors and Corporations: Wang, Shuning, Li, Xiaoju, Zhang, Wangqian, Gao, Yuan, Zhang, Kuo, Hao, Qiang, Li, Weina, Wang, Zhaowei, Li, Meng, Zhang, Wei, Zhang, Yingqi, Zhang, Cun
In: Molecules, 23, 2018, 10, p. 2543
Media Type: E-Article
Language: English
published:
MDPI AG
Subjects: